Veřejná bezpečnost Stráže lidu hanáckého pátrá, radí, informuje


Zdravím vás 

Potvrzení o převzetí podání
ÚŘAD : podatelna PP CR, 17089 Strojnická 27, Praha
Název žádosti :Re: GINIS - Spisová služba (OKo) - poskytnutí informací - Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů,z.s. 
Číslo evidenční :34251/2017

Datum evidence :02.06.2017 12:52:04
Přijato oddusan.dvorak@konopijelek.cz () 

Vaše podání 34251/2017 splňuje podmínky stanovené vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, bylo doručeno dne 02.06.2017 12:22:47 k dalšímu zpracování.Pošlete prosím - viz níže a v příloze - vaše rozhodnutí na žalobní podání a trestní/přestupkový podnět 5 nevládních organizací (Společenství ..,z.s. a zřizovatele Edukativní konopné kliniky Konopí je lék,z.s., Ateliér ALF,z.s. a Art Language Factory,z.s. a dále asociace Cannabis is The Cure,z.s.) poškozených jednáním korporace katolických pedofilů a zlodějů kolem Vlastimila Blaťáka, talárového podvodníka ve vedení  Krajského soudu v Olomouci a zřejmě mentálně postižených soudruhů a soudružek ve vedení KÚOK v Olomouci ze dne 17.1.2017 s řádným odůvodněním, jak jste věc posoudili

Podvodníci na odboru kontroly  zneužívající funkci na krajském úřadu v Olomouci pak své  rozhodnutí zašlou s podrobným vyúčtováním sbírky Tour de Franz  do datové schránky právního zástupce pořadatele sbírky Tour de Franz, tzn. Cannabis is The Cure,z.s.  nebo poštou do sídla společenství  a v rozhodnutí  dle vaší zákonné povinnosti vysvětlete a doložte, když je sbírka(nejen  Tour de Franz) pro dárce anonymní a žádná mylná platba ve  výši 30 tisíc korun - jak uvádíte - na sbírkovém  účtu nefiguruje a byla dle vás údajně mylně na sbírkový účet TDF zaslána a 30 tisíc Kč  jako mylná platba patřila údajně o.s. Lucy Team, jak vy podvodníci uvádíte,  viz níže 

Doložte tedy důkazy komě inzerce účtu o.s. Lucy team v době od 14.5.2016 - 15.10.2016 kromě flexibilních stránek Hanáckého večerníku (na TDF webu nebylo nikdy nic).

1. Kdy (datum, listina s ověřeným podpisem jako jsme dokládali my vám) plátce příspěvku 30 tisíc Kč na anonymní sbírkový účet  Tour de Franz kontaktoval pořadatele sbírky - naši společnost (organizátora sbírky a vyhlašovatele TDF snad znáte, viz níže) a uvedl, že se spletl a že bez našeho svolení mu podvodník Vlastimil Blaták mu /jí (doložte jméno, příjmení, datum, narození, odůvodnění plátce a schválení podvodníkem VB a jeho kumpány) uvedl mylný účet sbírky cyklistické akce TDF a pomoci neurologickým dětem. Jak jistě chápe, datum mylné platby musí být až  po datu  svévolného ukončení sbírky VB ke dni 15.10.2016 (datum svévolného ukončení sbírky TDF v rozporu se zakladatelskou listinou - nekonzultováno, stejně tak neschváleny převody plateb na o.s. Lucy Team, vše bez souhlasu správní rady a bez souhlasu správní rady také uvedení oprávněné osoby k účtu sbírky z o.s. Lucy Team katolického buzeranta a podvodníka Blaťáka) , Tedy doložte, že podvodník Vlastimil Blaťák onomu anonymnímu plátci někde (doložte kde konkrétně) uvedl, že má peníze zasílat na jiný sbírkový účet, a to účet o.s. Lucy Team (nebo jiný?), když jiný účet na neurologicky postižené děti jsme nikdy neinzerovali a nebyl nikým nikdy schválen (inzerce na FB a webech k TDF byla v hodnotě cca 50 tisíc, bez problémů hodnotu inzerce doložíme dle příspěvků právnických osob na účet společnosti - podvodníkovi VB z. o.s. Lucy Team nebo Hanáckému večerníku, jsme za inzerci TDF neúčtovali nic) Pokud jiný účet sbírky na neurologicky postižené děti pro oněch mylných 30 tisíc je a existoval dle vás u o.s. Lucy Team, vysvětlete, soudružky a soudruzi, proč pan Vlastimil Blaťák lhal ve svém Hanáckém večerníku, že sbírku nemůže  založit na žalované a vámi jaksi nešetřené   o.s. Lucy Team, O tomto spolku podvodníka VB jsme  - to není podvod ? - nevěděli , neexistuje jediný důkaz, že bychom něco takového schválili k projektu TDF a jeho finančnímu krytí a jako partnera sbírky,  Žádné o.s. Lucy Team nebylo nikdy schváleným partnerem námi skrze VB oznámené sbíky TDF a schválené a námi finančně a hmotně a službami podporované cyklistické akce TDF za tanečníkem tanga ve Vatikánu,  kdy měl údajně na sdce chorý VB i námi financovaný osobní doprovod z Olomouce až do Říma,. Katolický podvodník a pravý katolický zloděj  Vlastimil Blaťák (inspirace msg. Graubnerem?)  prohlašoval v Hanáckých novinách asi před měsícem, že sbírku  nemohl pro TDF na  o.s. Lucy Team  v roce 2016 založit (doložte důkazy, že nemohl, že mu to krajský úřad zakázal a proč byl omezen sbírku na o.s. Lucy Team založit, to není podvod?) a vysvětlete, poč není podvod, když toto jednání neoznámil ani členům správní rady, viz www.justice.cz a úplný výpis a povinnost vyplývající ze zakladatelské listiny o takových skutečnostech informovat minimálně správní radu

2) Vysvětlete, proč nejsou trestným činem a přestupkem hrubé pomluvy Vlastimila Blaťáka vydávajícího se za novináře v Hanáckém večerníku, které se neopírají o žádný důkaz a vysvětlete, jakou exkluzivitou ten katolický fňukal  VB trpí, že nemusí dbát Hanácký večerník zákonné povinností dle tiskového zákona, jehož opakované porušení, za nějž je zodpovědný krajskému úřadu, jsme vám  doložili a buzeranti na krajském úřadu dělají, že po katolické kurvy zákony neplatí stejně jako pro talárové manekýny od Blažka, fízlové píšou, že neumí česky, že se prý ve zvláštní škole naučili jen tu jednu větu, "kvalifikovaným posouzením jsme zjistili, že nedošlo k spáchání přestupku, ani trestného činu", pak prý mají čas a odměny chránit zločiny

3) Doložte, kdy měl katolický zloděj a podvodník Blaťák po 14.5.2016 (zvolen na Valné hromadě dle doporučení a plné moci pro DD)  schváleno členy správní rady pořadatele sbírky TDF, že příjmy z cyklistické akce TDF půjdou na o.s. Lucy Team a náklady sbírky TDF na naši společnost a sdělte, kdy vám bylo doloženo, že tento pablb olomoucký odstupuje z funkce správního rady společenství i s ověřenými podpisy předsedy a místopředsedkyně správní rady a 3 dalších členů a zmocněnců (pokud se nemýlím tak jste to měl doloženo dne 21.10.2016, ale datum se může drobně lišit) a VB v rozporu se zákonem ještě vybere sbírku TDF do debetu a neporušil tím - dle vaši inteligenční soustavy ve stálém režimu podvodů a lhaní - žádný předpis, když podvod jako trestný čin začíná již přípravou podvodu a zde nelítá jen 30 tisíc, ale náklady na celou akci byly nejméně 5x vyšší- nebo vy si snad myslíte, že jsme dali nějakému katolickému kokotovi Blaťákovi svolení, aby nás podváděl a kradl naši práci a peníze a obtěžoval se svým lhaním naše partnery a kamarády a myslíte si, že když černoprdelník nebo bolševik na soudu někde něco zahuhlá, že vy ty jeho hovna musíte žrát? Takový jídelní lístek jsme si neobjednali, pokud ano, doložte důkaz.

4) V rozhodnutí o projednání věci uvedte, odkdy a dle jakého předpisu si manekýn v taláru na krajském soudu v Olomouci, jehož je statutárním zástupcem, může s úředníky a jinými šmejdy placenými z daní lhát, že navrhované změny u společenství nemůže (nejen) od 11.9. 2016 do 15.1.2017 zapsat do rejstříku údajně proto, že odvolací řízení je stále aktivní, když jsme žádné odvolání nikdy nepodali a návrh na změny šel nejpozději od 1.1.2014 podat a byl změněn jen v březnu 2014 částečně a byl po 14.5.2016 podáván s úředně ověřenými podpisy opakovaně a údajně nešel podávat, ale nikdo nevěděl proč, prý že to nejde, že ještě nedošla účinnost odvolací lhuty k usnesení podvodníků na rejstříkovém krajském soudu. Sdělte, čím byl ten šulin v taláru ve vedení krajského soudu okouzlen, že zapsal společenství do rejstříku s VB v době, když začal po termínu 15.1:2017 pablb VB vyúčtovávat - bez schválení pořadatelem sbírky - sbírku TDF  Jaktože si najednou talárový manekýn nasral do gatí a společenství podpory odstřelení justičních mafiánů registroval se změnami ze dne 14.5.2016 až po 15.1.2017?.

5. Berte dotazy dle zákonné povinnosti dle předpisu č, 106/1999 Sb. a pamatujte na článek 23 LZPS. Fízlům doporučuji, aby se seznámili velmi podobně s výpovědí Dušana Dvořáka u hlavního líčení minulý čtvrtek před předem napsaným rozsudkem  prostějovské justiční žumpy pro organizovaný zločin, pokud by ještě jednou fízlové vstoupili bez mého povolení na pozemek farmy v Ospělově  chtěli krást, co jim nepatří. Souhlasíme, abychom uhradili jakémusi o.s. Lucy Team cca 14 tisíc za to, že jsme mohli do Říma VB  doprovázet a točit a fotit a zachraňovat a platit účty katolického buzeranta VB. S ohledem na naše náklady s TDF fakturu o.s. Lucy Tým navrhujeme přijmout k vzájemnému zápočtu a věříme, že na evropský platební rozkaz  zbývající objednané náklady podpory TDF katolíci, úředníci a bolševici společně rádi uhradí. 100 tisíc za pomluvy námi úvěrovaného Hanáckého večerníku pochopitelně započteme do platebního rozkazu, že ano, když státem placená parta podvodníků neumí česky, asi neumí ani počítat

 rozhodnutí - sdělení - usnesení atd. zašlete do datové schránky zmocněnce sbírky TDF asociace Cannabis is The Cure,z..s  nebo na sídlo pořadatele sbírky, což není VB, ale právnická osoba, jak si soudruzi a soudružky pletete, když je třeba krýt zloděje a podvodníky

Čus bus

Dušan Dvořák, MMCA, 12.1.1962, 79855 Ospělov 6,předseda správní rady Cannabis is The Cure,z.s. a zmocněný člen sspávní rady společenství - případně je použitelná rovněž moje osobní datová schránka, která je vám rovněž známa, pokud máte potřebu věc personifikovat takto a myslíte si mylně, že podvodníky fakuji jen já 


Dne 15. května 2017 6:57 Vantuchová Jana <j.vantuchova@kr-olomoucky.cz> napsal(a):

------------------------------------------------
PID : KUOLX0117O89
Značka : KUOK 44106/2017
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - OK
Věc : poskytnutí informací - Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů

a mecenášů, z.s.

Věc podrobně : poskytnutí informací - Společenství podpory Olomoucké nadace

filantropů a mecenášů, z.s.

Datum podání : 3.5.2017

S pozdravem

Krajský úřad olomouckého kraje

Jana Vantuchová

Odbor kontroly

oddělení kontroly obcí a dotací
Jeremenkova 40b

77911 Olomouc

Česká republika