Tour de Franz Kafka a podání Stráže katolického lidu a Lidových milicí Národní fronty Univerzity Palackého v Olomouci.

Od: Medical Cannabis Social Club <dusan.dvorak@konopijelek.cz>
Datum: 9. června 2017 17:49
Předmět: Tour de Franz Kafka a podání Stráže katolického lidu a Lidových milicí Národní fronty Univerzity Palackého v Olomouci.
Komu: advokati@konopijelek.cz, redakce@hanackyvecernik.cz, "rp@pirati.cz" <rp@pirati.cz>, vatican@embassy.mzv.cz, "arcibol@arcibol.cz" <arcibol@arcibol.cz>, posta@kr-olomoucky.cz, rektor@upol.cz, olomouc@ctk.cz, Elektronicka Podatelna <podani@usoud.cz>, podatelna@anobudelip.cz, Podatelna NSZ BRN <podatelna@nsz.brn.justice.cz>, podatelna@nsoud.cz, Klub absolventu UP <absolvent@upol.cz>, info@rozhlas.cz, Info <info@ceskatelevize.cz>, Rada ČT <radact@ceskatelevize.cz>, podatelna@rrtv.cz, Ombudsman Českého rozhlasu <ombudsman@rozhlas.cz>, ctnamety@ceskatelevize.cz, ctk@mail.ctk.cz, redakce@literarky.cz, redakce@legalpub.cz, "Redakce, Respekt.cz" <redakce@respekt.cz>, redakce@novinky.cz, "redakce@denikinsider.cz" <redakce@denikinsider.cz>, redakce@novyprostor.cz, zurnal@upol.cz,


Zdravím vás při pátku ve Vatikánu a také v Salonu pro střihy talárů a chemii práva
 - viz bod 8 podání k ústavnímu soudu dne 21.7.2016 v rámci Tour de Franz v příloze - 
 
Přiložte prosím na ústavním soudu v příloze uvedené inkviziční spisy k desáté ústavní stížnosti Dušana Dvořáka, nar. 12.1. 1962 v Olomouci, t.č. trvale 798 55 Ospělov 6 a vysvětlete průtahy posuzování desáté ústavní stížnosti Dušana Dvořáka, když vždy právně přípustné ústavní stížnosti Dušana Dvořáka od roku 2012 opakovaně navrhující zrušit zločinecké předpisy  kryjící vaši - nepromlčitelnou -  trestnou činnost a porušování základních práv a svobod statisíců spoluobčanů (jen 800 tisíc je diabetiků) s vědomě bludnými tvrzeními, že rozsudky není potřeba odůvodňovat a vyvracet svědecká tvrzení a důkazy nebo s excelentním vědomým justičním bludem,  že konopí je prekurzor, aby věc nesměl posoudit Soudní dvůr, což jste v průměru odmávli jako zjevně nedůvodné kolem jednoho měsíce a ted to máchání talárem na US  trvá už skoro tři čtvrtě roku. 

V právě projednávané (analogické pro údajné porušení § 283 tr.z., celkově pak desáté) ústavní stížnosti podané advokátem s písařskou chybou na sv. Václava dne 28.9.2016 a  ač advokátem v záchovné lhůtě opravené vámi překřtěné na jinou sp.zn. či čj. na Světový den duševního zdraví dne 10.10.2016, zřejmě aby nebyla věc posuzována dosud nezkorumpovanými ústavními soudci,  se jevi desátá ústavní stížnost jako vědomě záměrně odkládaná, byť označená nejen advokátem, stěžovatelem, ale i lékaři jako naléhavá (viz tvrzení MUDr. Dagmar Přikrylové a MUDr. Aleše Skřivánka) a také cca 300 - 500 občany od listopadové konference Cannafest roku 2015 žádaná projednat veřejně (ústně), ve které znalecký ústav Bohnice dne 22.12.2016 prokázal s podpisem ředitele znaleckého ústavu PN Bohnice, že jsem byl v letech 2008 -2016 vždy příčetný a svéprávný prokázat, co jste to za justiční talárovou pakáž, zločince, lháře a podvodníky jen s pouhým odkazem na zákon o prekurzorech drog, kde konopí absentuje a vy ted, soudružky a soudruzi v talárech, nevíte, jak z toho prolhaného hovna vylézt ven a nejít bručet, kde vás kryje kromě zkorumpovaných podvodníků na NSZ, VSZ atc. a ministrů spravedlnosti a vnitra a policie v kopii také zkorumpovaná Česká televize a Český rozhlas a Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni (v kopii) a všichni svorně činíte cenzuru za peníze daňových poplatníků a koncesionářů. Nezapomeňte, soudružky a soudruzi v talárech a mediální propagandě, že jde také u vás o nepromlčitelné zločiny, pokud byste snad neuměli na podatelně číst, zde prosím  http://pravnistat.blogspot.cz/ 
Děkuji, rozejděte se. 
Dušan Dvořák