Světový den pro duševní zdraví pro Palackého Univerzitu dne 10.10.2016, tzn. 16 let poté, co univerzitou nyní žalovaný Dušan Dvořák zahájil metadonový program pro závislé na opiátech a pořádal jako nositel ceny britské vlády v univerzitní aule 4 denní česko- britskou konferenci o drogách, minimalizaci rizik, prevenci, terapii a rehabilitaci (viz univerzitní Žurnál dne 10.10.2000) a v roce 2016 nesmí podat ani umírajícím naprosto bezpečné konopí