Sbírka Tour de FranzCannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 77900 Olomouc, člen asociace Open Royal Academy, doručovací adresa poštou Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, elektronicky openroyalacademy@gmail.com

Krajský úřad Olomouckého kraje
-          Odbor registrace sbírek –

Věc: Doplněná žádost ze dne 19. 8. 2016 o informace dle zákona o informacích č. 106/1999 Sb. ke sbírce Tour de Franz
Vážená paní, vážený pane

Dovolte úvod k žádosti: Naše nevládní organizace je dle § 441 o.z. právním zástupcem nevládní organizace Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. a předseda Dušan Dvořák, MMCA je zmocněncem pro jednání s úřady včetně přeregistrace na rejstříkovém soudu – viz příloha (stanovy a přeregistrační formulář pro rejstříkový soud). 

Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z. s. svolilo s pořádáním sbírky Tour de Franz a k tomu kroku zmocnilo pana Vlastimila Blaťáka, který o toto požádal. Pan Blaťák je vůči členům nevládní organizace osobou odpovědnou za pořádání sbírky, stejně tak vystupoval vůči krajskému úřadu a dalším institucím. Bohužel všechny úkony jsme činili dle ústní dohody a nyní pan Blaťák odmítá racionálně komunikovat ve věci sbírky a doložit potřebné náležitosti a dne 15. 9. 2016 nám pan Blaťák oznámil, že k 15. 10. 2016 ukončuje členství Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. a k témuž datu prý požádal krajský úřad o ukončení sbírky. 

Protože nemáme žádný dokument o sbírce Tour de Franz a dle sdělení pana Blaťáka bylo na účtu cca 90 tisíc, resp. 30 tisíc prý kdosi poslal omylem, (proč?, kdo?, kam - na druhou sbírku pana Blaťáka pro roztleskávačky „Lucy team“?), jsou nakoupené majetky, které se nepoužívaly nebo nemají krátkodobou životnost (kasičky, formy na trička), obáváme se, že našemu spolku zůstane po panu Blaťákovi jen škoda, pokud KÚ vyúčtování neuzná. 

Zašlete nám, proto prosím na elektronicky nebo sídlo Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s.

1.    Kopie všech předložených dokumentů, na základě kterých KÚ sbírku Tour de Franz registroval.
2.    Kopii rozhodnutí KÚ o registraci sbírky Tour de Franz
3.    Kopii oznámení pana Blaťáka KÚ, že sbírku Tour de Franz k 15. 10. 2016 Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů ukončilo.   


Včerejšího dne jsme navíc zjistili, že příjmy z trikotů Tour de Franz, což byl jeden z konceptů sbírky, byly nejméně od dnešního dne přesměrovány na občanské sdružení Lucy team, jehož je pan Blaťák předsedou, viz http://www.lucyteam.cz/nase-akce.html viz link na trikot Tour de Franz v pravém horním rohu Hanáckého večerníku na http://www.hanackyvecernik.cz/ a stejně tak je přesměrován nákup trikotů na http://www.tourdefranz.cz/
 
Rovněž tak včerejšího dne Vlastimil Blaťák zveřejnil na Facebooku Tour de Franz informaci, citujme: „Tour de Franz prosí všechny, aby počínaje tímto okamžikem NIC NEPOSÍLALI na sbírkový účet. Čelíme pokusu zpronevěřit sbírkové konto jedním z účastníků na úhradu svých ryze osobních vydání. Děkujeme.“

Jak lze doložit v příloze,  Vlastimil Blaťák zaslal včerejšího dne 18.9.2016 jednomu z dobrovolníků, podporovatelů cyklistické Tour de Franz  a jedinému parťákovi, který jel s Vlastimilem Blaťákem z Olomouce do Říma, Dušanu Dvořákovi fakturu od o.s. Lucy Team, která nemá s pořadatelstvím akce nic společného a uvádí v ní, že Dušan Dvořák již uhradil 12 tisíc Kč a má ještě přes dva tisíce uhradit. 

Vlastimil Blaťák obdržel bez dokladu (když neměl údajně ani na telefony k organizacím akce tour) 2 tisíce Kč od Dušana Dvořáka a ten, protože se 4 měsíce od startu 20. 7. 2016 v Olomouci do Říma na přípravách podílel, měl mít dle ústní dohody s Vlastimilem Blaťákem hrazeno po dobu tour ubytování, jak údajně bylo uvedeno ve sbírce, k tomu se však nemá, byt nejméně jednou hradil Dušan Dvořák ubytování všem organizačním pracovníkům (doprovodné auto, řidič a Vlastimil Blaťák a Dušan Dvořák) a jinak si jej hradil až na výjimky sám. 

Takové jednání lze oprávněně nazvat podvodem, když není sbírka řádně ukončena a vyúčtována. 

Oprávněně žádáme, aby byl na vyúčtování sbírky pro krajský úřad podepsán právní zástupce spolku nebo předseda Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s., protože bychom v případě komplikací a neuznání vyúčtování krajským úřadem pravděpodobně museli dluhy za panem Blaťákem uhradit, byť to občanský zákoník vylučuje (§ 215, odst. 2), a věc pak s panem Blaťákem řešit právně. Pokud jste se s takovou situací již setkali a existuje nějaký analogický případ, jak se taková věc řeší, tento nám prosím sdělte. Děkuji a omlouvám se, situace je nám velmi nepříjemná a trapná. 

Dne 18. 9. 2016              Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady 

Příloha 

Stanovy a inteligentní formulář k přeregistraci spolku zaslány na vaši podatelnu 18. 9. 2016 elektronicky

Návrh na omluvu vydavatele Hanáckého večerníku Vlastimila Blaťáka ze dne 18. 9. 2016 doložen v příloze