Hanácký večerník - žádost o omluvuOd: Open Royal Academy <openroyalacademy@gmail.com>
Datum: 18. září 2016 22:45
Předmět: Re: Členům správní rady ONFAM
Komu: Seznam Email <vblatak@seznam.cz>, info@hanackyvecernik.cz, blatak@hanackyvecernik.cz
Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 77900 Olomouc, člen asociace Open Royal Academy, doručovací adresa poštou Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, elektronicky openroyalacademy@gmail.com

Vydavatel Hanáckého večerníku

Vlastimil Blaťák, IČ 73255645
Riegrova 21, Olomouc
 (r.z. MK ČR E 22478)Věc: Žádost ze dne 18.9.2016 o zveřejnění odpovědi v Hanáckém večerníku do osmi dnů dle §§ 10 a 12 -13 tiskového zákona č. 46/2000 Sb.

K žádosti: Žádáme vás laskavě o vydání následující odpovědi k vámi vydaným dehonestujícím článkům o Konopné církvi ze dne 7. 9. 2016 Zákulisí Tour de Franz 20/24: Jak to bylo v Římě a co znamená křesťanství a dále ze dne 17. 9. 2016 Zákulisí Tour de Franz 23/24: Ti, bez kterých by cesta nebyla…. Žádáme vás, abyste ve lhůtě 8 dnů zveřejnil tuto odpověď a o této skutečnosti nás informoval. Veškerá tvrzení doložíme v případě soudního sporu důkazy. Věříme, že ten nebude nutný.

Dne 18. 9. 2016                       Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady

 

Nadpis a text a obrázek (v příloze) k odpovědi:


Konopná církev je parazitní sekta, nebo to může být jinak?

Hanácký večerník ve svém elektronickém vydání v článcích pořadatele Tour de Franz a vydavatele Hanáckého večerníku Vlastimila Blaťáka „Ze zákulisí Tour de Franz“ zveřejnil dne 7. 9. 2016 a dne 17. 9. 2016 skutečnosti, které se dotýkají cti, důstojnosti a dobré pověsti Konopné církve (v registračním řízení), zejména pak těch členů sboru, kteří cyklistický projekt jízdy za papežem Františkem z Olomouce do Říma (20. 7. -10. 8. 2016) a sbírku Tour de Franz připravovali a podporovali – dobrovolnickou prací a neúčtovanými službami, aktivní účastí na některé z etap, materiálovými dary nebo přispěli na sbírku Tour de Franz.  


V článcích „Jak to bylo v Římě a co znamená křesťanství“ a „Ti, bez kterých by cesta nebyla…“ bylo stručně řečeno uvedeno, že se pořadatelé Tour de Franz se od Konopné církve distancují, byla nazvána sektou, která zneužila pracně vydobytý mediální zájem k hulvátské sebepropagaci.

Fakta:
1.    Jak uvádí web www.tourdefranz.cz, pořadatelem Tour de Franz je pan Vlastimil Blaťák. Značka Tour de Franz není registrovaná, jako první ji prý uvedl prezidentský kandidát Vladimír Franz.Kdo jsou oni pořadatelé Tour de Franz se možná můžeme domnívat z textu.
2.    Cyklisty, kteří Tour de Franz z Olomouce do Říma absolvovali, byli vydavatel a pořadatel Vlastimil Blaťák a velekněz Konopné církve Dušan Dvořák.
3.    Oficiální partner Tour de Franz, jak uvádí web Tour de Franz, je oborná společnost Konopí je lék, z.s., kterou Dušan Dvořák s Radomírou Dvořákovou a dalšími založili v roce 2008 v Ospělově.
4.    Články v archivu Hanáckého večerníku dokládají, že pan Blaťák píše o hrubě nedemokratických skutcích veřejné moci vůči panu Dvořákovi a členům výzkumu Konopí je lék nejméně od roku 2014. Články (dnes skryté) jsou bezkonkurečně s největší čteností a dělají (dělaly) reklamu Hanáckému večerníku. Na založení Hanáckého večerníku (dříve Olomoucký večerník) pan Dvořák Vlastimilu Blaťákovi zapůjčil 10. tisíc Kč, které dosud nevrátil, leč na svých stránkách publikuje dehonestující články o Konopné církvi, které se nejen Dušana Dvořáka osobně dotýkají.
5.    Nejméně od začátku roku 2014 pan Blaťák ví, že členům výzkumu Konopí je lék sedm let zakazuje katolická církev, která v inkriminovaném článku údajně nazvala Konopnou církev sektou, vstup do kaple Nanebevzetí v Ospělově, přestože je kaple obecní.
6.    ŘK církvi (Arcibiskupství olomoucké), tak velvyslanectví ve Vatikánu a opakovaně Hanáckému večerníku bylo doloženo i s podpisem soudního znalce, že konfiskacemi výzkumnické farmy v Ospělově došlo ke ztrátám na životech a těžkým zdravotním poškozením občanů. Aby nebyli soudci a státní zástupci potrestáni za spáchané zločiny, vymysleli si, že konopí je prekurzor a jiné nepravdivé skutečnosti, o kterých pan Blaťák rovněž v Hanáckém večerníku podrobně psal.
7.    Sbírku Tour de Franz registrovala u Krajského úřadu v Olomouci nevládní organizace Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s., která má ve svých stanovách od 14. 5. 2016, odkdy je pan Blaťák členem správní rady této společnosti, podporu založení Konopné církve a je jednou z nevládních organizací, které jsou členy Konopné církve.
8.    Ujištění pana Blaťáka, že bylo údajně velvyslanectví Vatikánu o konopné masti dle receptu Konopné apatyky královny koloběžky první panem Blaťákem předem informováno, se nezakládalo na pravdě, přestože toto byla klíčová část mise velekněze za papežem.
9.    Panu Blaťákovi je známo, že lékaři doložili úspěch cannabisterapie na diabetes a jeho komplikace (např. ne amputace tzv. diabetické nohy, více než 10 tisíc amputací ročně). Ostatně v lednu 2016 v článku „Lucince pomáhá konopná mast. Rodiče postižené holčičky ji ale musejí shánět pokoutně“ o tomto „zázraku“ Hanácký večerník psal, pokoutním sháněním byly zřejmě míněny dary mastí od velekněze Dušana Dvořáka rodině Blaťákových.
10. Hovořit za této situace o zneužití projektu Tour de Franz Konopnou církví je proto velmi pokrytecké.O zveřejnění této omluvy požádala nevládní organizace Cannabis is The Cure,z.s. Zákulisí Tour de Franz 20/24: Jak to bylo v Římě a co znamená křesťanství


Dosud jsem o té věci nepromluvil, ale je čas. Organizátoři Tour de Franz se tímto veřejně distancují od jakýchkoli snah spojovat celý projekt s tzv. "Konopnou církví". Vatikán sám vnímá tuto čistě soukromou iniciativu jednoho z členů výpravy jako sektu. Během cesty jsme s tím měli milion starostí a den D nadešel.
Tour de Franz jsme jeli proto, protože český sociální systém nedokáže řešit financování péče o těžce postižené v domácí péči. Zaujalo to média, a zaujalo to desítky zájemců o cestu. Ne všichni jeli, protože čtyři týdny dovolené málokdo měl. Zatímco třeba na Slovensku je problém řešen tzv. dvouprocentním zákonem, u nás řešen dlouhodobě není. Pojišťovny se řídí úhradovými vyhláškami, které psal někdo, kdo nikdy neviděl postiženého a jeho potřeby ani z vlaku, a byrokratický schematizovaný systém nedokáže reagovat na to, že potřeby většiny postižených dětí na nákup zdravotních pomůcek jsou velmi vysoce individuální. A systém v mnoha případech selhává. Rodiny, které se svých nemocných dětí nezřekly, to pak žene do obrovských a těžko řešitelných problémů, čímž zdravím i některé své věřitele, jakož i věřitele jiných rodin. Chtěli jsme cestou na tohoto kostlivce ve skříni upozornit, na to, že pojišťovny neproplácejí nutné zdravotní pomůcky v cenách desetitísíců, a využít nabídky Vatikánu pomoci nám s tlakem na Českou republiku v této věci. Všichni, kteří se účastnili TdF, jeli pouze pro tuto myšlenku, a patří jim za to dík.
Tour de Franz se v tomto kontextu naprosto distancuje od veškerých snah svézt se na vlně mediálního zájmu o náš těžce vytvořený projekt a parazitovat na něm se svými soukromými, věcně nesouvisejícími projekty, tím spíše, pokud jsou na hraně etiky, a ještě tím víc spíše, pokud jdou také přímo proti římskokatolické církvi. Týká se to především veškerých veřejných prohlášení tzv. Konopné "církve" po skončení naší cesty, která v žádném případě nejsou naše, a pokud se kdekoli dočtete například o "konopných cyklostezkách Tour de Franz", děje se tak s naším nesouhlasem.Tour de Franz žádné cyklostezky nestaví a konopné už vůbec ne. Taktéž jakákoli korespondence s úřady a církevními institucemi v tomto smyslu není naše, a všem dotčeným úřadům i duchovním katolické církve jsme zaslali naše vyjádření.

Sbírkový účet Tour de Franz na neurologické děti
240 77 77 240 / 0300

Ráno bylo kruté. Vstaneš po tolika kilometrech a tělo jít někam dál do města prostě nechce. Vyrazili jsme na České velvyslanectví při Svatém stolci, a poprvé jsem se cítil alespoň vnitřně uvolněný, když už ne svalově. Z autobusu jsme ještě spatřili naposledy Dušana, jak někam mizí do nitra Říma s konopnou vlajkou na zádi, a pak už jsme o něm nevěděli. Na velvyslanectví nicméně nastal problém.

Jak Vatikán zrušil na srpen kategorizace řad

Vyskytl se menší problém, protože jestli jsme celou cestu řešili telefonicky zajištění první řady a jestli byl kvůli tomu sám pan velvyslanec osobně na Prefektuře se žádostí jménem České republiky, všechna snaha tímto byla zbytečná. Vatikán usoudil, že skrz nával turistů a skrz to, že byl František dlouho v Polsku, zkrátka na srpen zruší řady a basta. Jedinou možností pro osobní setkání bylo stoupnout si brzy ráno na začátek fronty.
Pak jsem oběhl ještě Prefekturu a několik dalších kanceláří, a všechno nabralo úplně jiný směr: věci se chopilo také papežské grémium pro rodinu. To sice není osobně Františkem, nicméně může věc, kvůli které jsme jeli, řešit odborně, jakožto úřad v zásadě rovný českému ministerstvu. Tahle pomoc, jakkoli méně mediálně viditelná, bylo to nejlepší a nejúžasnější, co se na celé cestě podařilo získat. Navázali jsme vztahy, předali si kontakty, a jen během měsíce srpna po našem návratu do Olomouce jsme si vyměnili už několikero dopisů. A dostali jsme osobní vzkaz od Františka, že nás vítá v Římě.
Vypravili jsme se na prohlídku města. Věc, na kterou jsem se tolik těšil, ale na kterou jsem v tuto chvíli už zkrátka neměl fyzičku. Slunko mě málem zabilo. Ve městě není jediný strom, který by poskytl stín, protože všechny stromy už africký žár dávno sežehl. Ale pak jsme stáli ve svatopetrském chrámu, ve kterém jsem mohl stát v životě už několikrát, jenže jsem si vzal do hlavy, že sem dojedu jako poutník na kole; tudíž mi to trvalo 39 let. Je velkolepý. Na místě si uvědomíš, čím je důležité křesťanství: totiž že naše zákony a pravidla se mění, občas i několikrát do roka. Jejich autorita je tudíž mnohdy pochybná. Zatímco boží zákony jsou trvalé. Patří mezi ně i to, že se o svoje nemocné děti budeme starat, i kdybychom pak měli dluhy splácet ještě v důchodovém věku. Tak proto jsme tady.

Upečený Řím a císařská fyziognomie

Město mě na první pohled moc neuchvátilo. Moc se tam neuklízí. Ale ti Římané! Jako by to ani nebyli Italové. Všude po Itálii potkáváš takové ty klasické zakrslé Italy u kafe; v Říme si najedou vedle člověka sedne v metru pán, který vypadá jako Octavianus Augustus. Ta podoba se sochou byla natolik zřejmá, že jsem nevydržel na něj celou cestu nečučet. Další zase vypadal jako Caesar, ale doslova; oni jsou asi zkrátka skutečně potomky, a je to na nich vidět. Taky narozdíl od ostatních Italů nevykřikují, ale chovají se tak noblesně, že se tomu ani nechce uvěřit.
Bylo horko, že se podrážky lepily k dlažebním kostkám. Pochopil jsem, proč řeka Tibera vypadá na fotkách tak skvěle: je totiž vyschlá a díky řasám, které se v ní množí, hraje doslova všemi barvami. Dobrý fotograf s průměrným světlem z ní vykouzlí dechberoucí fotku, ale realita je zapáchající. V Pantheonu jsme pochopili, co je to turistická sezóna: davy a davy lidí, které nás tlačily někam dopředu, zatímco místo nahoru se všichni dívají do země, na nohy ostatních turistů, aby se navzájem neušlapali. Při tom všem je nicméně potěšující, kolik lidí má potřebu navštívit centrum křesťanství.
Odpoledne jsme se vrátili do kempu, a při zahánení žízně v místní restauraci jsme narazili na číšníka, který byl Čech. Pak jsme povídali dlouho, dlouho do noci, během které se v podstatě nešlo spát, protože jsme na audienci museli vyrazit velmi časně.
Pokračování příště
Vlastimil Blaťák


 
http://www.hanackyvecernik.cz/spolecnost/zakulisi-tour-de-franz-20-24-jak-to-bylo-v-rime-a-co-znamena-krestanstviZákulisí Tour de Franz 23/24: Ti, bez kterých by cesta nebyla...Jesli byl cíl cesty splněn, ukáže čas. Mediální ohlas sám ani přenos na ČT24 sám o sobě o sobě nic neznamená a novinový článek umírá se dnem. Pracujeme, abychom všechno, o čem jsme jeli mluvit, došlo naplnění. Není to tak vidět, jako jízda na kole, ale třeba se blýskne a dojde ke všemu, co si jako rodiče postižených dětí přejeme. Kéž. Sluší se ale poděkovat všem, kteří se na organizaci cesty podíleli.
Ale abych řekl to nejdůležitější: Tour do Říma nebyla jediná a poslední. Postižené trápí tolik neřešených problémů, na které je třeba upozorňovat, že jedna Tour nestačí. Příští rok uvažujeme o několika cílech; výprava bude kratší, aby s ejí mohlo zúčastnit více lidí, snad propracovanější, protože ji nebudeme šít horkou jehlou na poslední chvíli, a v zásadě uvažujeme, zda Krakov, nebo Kostnice. Chceme další Tour v rozsahu maximálně týden, aby si všichni, co s námi chtěli jet letos, dokázali vzít volno a aby cesta netrvala měsíc.
Je naprosto na místě poděkovat sponzorům a lidem, kteří s přípravou cesty pomohli. Jmenovitě alespoň ti nejzásadnější, protože všechny nemám šanci vyjmenovat:
Ten první v řadě, komu je třeba poděkovat, je Lubor Tesař, bývalý cyklistický reprezentant, který dva měsíce před startem vložil do organizace Tour tolik času a energie, že mu to nikdy nemám nejmenší šanci vrátit. Spolu jsme dva dny před startem uspořádali Sportovní odpoledne pro děti Tour de Franz, a spolu jsme odšlapali první etapu do Brna.
Také díky Voice Bike z Chválkovic a jmenovitě Aleši Hrdličkovi, za veškerou materiální podporu, které se nám od nich dostalo. Ti, kteří na cestě použili elektrokola, se na stará zpuchřelá kolena vrátili k cyklistice, a zjistili, že mohou dojet vlastním pohonem s malou pomocí toho elektrického doopravdy kamkoliv. Jim patří díky, protože byli precizní.
Bez mastí Allivictus bychom s otlačenými zadky vydrželi v sedlech o dost méně, než jsme vydrželi. Ona je to taková intimní věc, nesnadno se o ní píše, ale zkrátka jsou tělesné partie, které při cyklistice obzvláště bolí, a nohy to nejsou.
Díky Vlastíkovi Recovi ze Sunny bike. Sice s námi odjel asi pouze kilometr, protože musel do práce, ale nebýt jeho, polovina promověcí před startem by nikdy nevznikla.
Díky České televizi, která vysílala na ČT24 dlouhý a přímý přenos ze startu, a věnovala se nám i v Římě, kdy můj telefonát po audienci šel opět v přímém přenosu. Z telefonu naštěstí nebylo vidět, v jakém stavu jej poskytuji, ale co jsem viděl po návratu, dopadlo to celkem dobře. A spolu s ČT patří dík i všem ostatním novinářům, kteří o účel naší cesty zavadili a věnovali se jí.
Obrovskou pomoc nám poskytlo České velvyslanectví při Svatém Stolci, které nám zprostředkovalo kontakt na papežskou prefekturu. Čelem se postavili i k nepříjemnosti, která se vyskytla během cesty, a díky jim i za konzultaci a věcný a vstřícný postoj ve věci, která měla potenciál skoro zničit celou Tour.
Závěrem pro všechny, kteří o účasti třeba příští rok uvažují, a není jim zřejmý celý kontext: Jsme rodiče postižených dětí, na které sociální systém ČR zapomněl, a nechává nás financovat si zdravotní pomůcky v míře, která převyšuje průměrný roční příjem rodiny v naší zemi. Jednoduše řečeno, nechceme se dál ponižovat tím, abychom v hostincích pořádali sbírky na pleny. Ten problém nezajímal ani úředníky na sociálce, ani úředníky pojišťoven, a jediný, kdo se nás rozhodl zastat, byl dopisem a později i setkáním Svatý Otec. S papežským grémie pro rodinu jsme navázali vztahy, a snad budou ku prospěchu a hlavně k řešení celé věci. Celou naší cestou jsme spojili cyklistiku a víru v Boha, ale nemusíte být nutně přísně věřící, a nemusíte se bát vpravdě jezuitské morálky po cestě. Nejde totiž o nás, jací jsme my, jde o naše děti, jaké jsou ony. Současně ze srdce děkujeme všem, kteří nám pomáhali a nadále pomáhají setřást ze sebe to, co ke smyslu naší pouti nepatřilo, totiž celý jeden veliký pokus zneužít naši cestu a mediální zájem o ni k hulvátské sebepropagaci. Ale jak řekl Kristus, „Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich jest království nebeské.“
Vlastimil Blaťák