Tisková zpráva 20.2.2015Je český zákon o návykových látkách ve věci
konopí vymahatelný?
Budou vězni (cca 1000 ročně) a nemocní (cca 100 000 ročně) odškodněni?
Hrozí ČR miliardové náhrady škod?

12. února 2015 zahájila Evropská komise z podnětu společnosti Cannabis is The Cure, z.s. šetření České republiky za porušení práva EU. Číslo stížnosti je CHAP (2014) 03930

Nejvyšší soud totiž opět v rozporu s mezinároními závazky zakázal vedoucímu mezinárodního výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) Dušanu Dvořákovi z Olomouce přístup k Soudnímu dvoru Evropské unie, přestože takové jednání ústavní soud označil ve třech nálezech jako porušení práva na zákonného soudce a práva na spravedlivý proces. Vykládat právo EU je oprávněn pouze Soudní dvůr EU. Danou věc navíc Soudní dvůr EU dosud nikdy neprojednával.  Předběžná otázka Soudnímu dvoru EU je formou nepřímé žaloby a podává ji podle Smlouvy o fungování EU právě nejvyšší soud, individuální žaloba je nepřípustná.

Podle Dvořákových právníků je zákon o návykových látkách z hlediska nadřazeného unijního práva nevymahatelný a České republice hrozí náhrady škod ve výši mnoha miliard korun.

Dušan Dvořák byl v posledních pěti letech pětkrát obviněn za nedovolenou výrobu drog. Na výzkumnické farmě v Ospělově na Prostějovsku policie v letech 2009 - 2014 zkonfiskovala přes 3 tisíce rostlin konopí, opakovaně rovněž zkonfiskovala Edukativní konopnou kliniku v Praze, které byl ředitelem. Dvořák podal 7 stížností Evropskému soudu pro lidská práva, které však soud ve Štrasburku vždy odmítl projednat, i když lékaři žádali soud vydat předběžné opatření k okamžitému zastavení jednání ČR proti výzkumu v důsledku ztrát na životech občanů a jejich mučení a 15 marných žádostí o policejní ochranu. 

Dvořák se položení předběžné otázky Soudnímu dvoru EU domáhá neúspěšně od roku 2010, v jeho prospěch občané a nevládní organizace podaly řadu stížností ministrům spravedlnosti pro porušení zákona, všechny byly bez odůvodnění odmítnuty.

Podstata porušení unijního práva spočívá podle Dvořáka v tom, že Česká republika neaplikovala do svého právní řádu unijní normu na zjištění legálního konopí, dokonce nemá žádnou normu. Existuje pouze jakýsi doporučený postup měření policie. Policie však odmítá sdělit, kdo a kdy a pod jakým číslem jednacím tento postup vlastně vydal. Podle čestného člena výzkumu a přednosty Ústavu soudního lékařství v Olomouci doc. Petra Ondry jsou výsledky měření dle odlišných metod dramaticky odlišné, totéž potvrzuje i známý vědec doc. Lumír Hanuš z Hebrejské univerzity. Měření policie je ale v naprostém rozporu s unijní normou, přestože má EU ještě přísnější limit, a to 0,2% léčivého kanabinoidu THC v konopí.

Dalším porušením práva EU je neoznámení novelizací zákona o návykových látkách ve věci výroby konopí jako léku Evropské komisi. Neaplikovaní Nařízení ES a nenotifikování Směrnice ES opakovaně označil Soudní dvůr EU za porušení práva EU.

Dvořák výzkum zveřejnil v roce 2008 po judikátu nejvyššího soudu o netrestnosti léčby konopím. Nejvyšším soudem v roce 2008 osvobozená důchodkyně Mária Brodská však byla v roce 2011 za totožné jednání (pěstování a zpracování konopí) opětovně obviněna a v dubnu 2012 spáchala sebevraždu.

Od roku 2012 se Česká republika pokouši zbavit Dušana Dvořáka právní způsobilosti, od roku 2014 se jej snaží internovat v psychiatrické léčebně.

Více na http://evropskakomise.blogspot.cz/