Hanácké konopné zprávy, 21.2.2015

Dotazník pro přemýšlivé, zvídavé a nenechavé novináře


Otázka: Reaguje odpověď předsedy Výboru pro zdravotnictví PSP ČR ze dne 10. února 2015 (zde: http://vlada-cr.blogspot.cz/2015/01/rezoluce-vlade-k-zastaveni-pachani.html ) na rezoluci nevládních organizací a petičních výborů parlamentu, vládě a prezidentovi podanou na Den lidských práv 10.prosince 2015 ve věci zastavení páchání dalších zločinů na občanech? (zde rezoluce: http://vlada-cr.blogspot.cz/2014/11/svobodny-rok-2015.html )

Umíte-li zavádějící argumentaci pana profesora oponovat vědecky, medicínsky, botanicky a právně a znáte praxi, neváhejte se také zeptat na důsledky výše uvedených neodpovědí, neboť pan profesor jest zákonodárcem
Pěkný víkend

Otázky vedoucímu Výboru pro zdravotnictví - podá je někdo a bude umět briskně kriticky oponovat na důkazech?
Otázka: Pane profesore, považujete jako zákonodárce za zákonné, že léčbu konopím mohou mít dostupnou pouze extrémně bohatí lidé a ostatní mají jít do vězení, dokáží-li se zaopatřit sami a často i mnohem lépe, když měsíční cena terapie přes lékárnu je od 10 tisíc Kč (Bedrocan) do 25 tisíc Kč (Sativex)?
Otázka: Pane profesore, považujete jako zákonodárce za zákonné, že nemocní mají konopí pouze kouřit nebo vaporizovat, když existují celé řady dalších a s ohledem na dané onemocnění účinnějších metod?
Otázka: Pane profesore, považujete jako zákonodárce za zákonné, že zákon konopí do lékáren zakázal občanům od 1.4.2013 vyrábět k pokusnickému bádání masti nebo tinktury z konopí a rovněž tak je zakázal vyrábět pro lékárny, neboť pěstitel musí dle nového zákona konopí do lékáren všechno konopí ve formě květu odevzdat SUKLu http://cannabis-dukazy.blogspot.cz/ ?
Otázka: Pane profesore, považujete jako zákonodárce za zákonné, že jsou k léčbě vyhláškou MZ ČR uznány 4 monopolizované odrůdy konopí holandské firmy bez jakýchkoliv klinických studií k daným genetikám?
Otázka: Pane profesore, považujete jako zákonodárce za zákonné, že neexistuje žádný právní předpis, jak měřit účinné látky v konopí, když měření dle odlišných metod může vykázat až stonásobné odlišnosti ve výsledcích http://konopijelek.blogspot.cz/  ?
Otázka: Pane profesore, považujete jako zákonodárce za zákonné, že stát neumí pro občany definovat, co je legální konopí, když pěstovat konopí je možné od 20.5.2004 do 100m2/osobu bez hlášení úřadům a vzhledem neaplikací unijní normy měření vykazuje policie trestnost a překročení limitu obsahu léčivého kanabinoidu THC i u odrůd konopí uznaných EU a zapsaných v odrůdových knihách?
Otázka: Pane profesore, považujete jako zákonodárce za zákonné, že neexistuje odrůdová kniha léčebných genetik konopí?
Otázka: Pane profesore, považujete jako zákonodárce za zákonné, když jsou svéprávní a dospělí lidé vláčeni trestním řízením jako zločinci, když nesplnili ani jednu z hodnot trestnosti skutku civilizovaného trestního práva, tzn. nikomu neublížili a nikoho nepoškodili a klíčovým rizikem konopí  je pro celou společnost prohibice?
Otázka: Pane profesore, považujete jako zákonodárce za zákonné, když trestní zákoník ve spojení se zákonem konopí do lékáren porušuje řadu občanům ústavně garantovaných práv a budete iniciovat podání ústavní stížnosti http://respekt-blog.blogspot.cz/ ?

Otázky k zavádějícím odpovědím na rezoluci:
Otázka: Pane profesore, které jsou ony vhodnější odrůdy konopí pro léčebné použití, o kterých píšete? Jaké mají odrůdy složení a dle jakých studií je doložen jejich účinek a na jaké nemoci?
Otázka: Pane profesore, jaké konopí (složení, dávkování, metody podávání) budou použity ve Vámi uváděné studii pro FNKV, IKEM, NUDZ) a s jakou hypotézou a dle jakého podkladu klinických studií a kteří nemocní se mohou studie účastnit a kdo studii financuje?
Otázka: Pane profesore, považujete za správné, že březnovou konferenci o léčbě konopím, na kterou odkazujete v osobě prezidenta a pořadatele a řady členů čestného výboru reprezentují lidé, kteří de iure i de facto znepřístupnili konopí k léčbě nemocných zákonem konopí do lékáren a současně posílili trestní a správní delikt pro odpovědné a vzdělané občany, kteří obchodní řetězce zdravotnického systému nepotřebují?
Otázka: Pane profesore, kdo jsou ti odborníci, kteří, jak píšete, pozvednou ČR na špici světového výzkumu, když o žádných, kteří by měli zkušenosti s vývojem nových léčiv z konopí či provádění léčby konopím, nevíme.
Otázka: Pane profesore, považujete v terapii za účinnější ponechání látek cannabis bez separace, nebo považujete za účinnější podávat pouze dílčí izolované substance konopí jako jsou kanabinoidy CBD, THC atd.