Hanácké konopné zprávy, 26.2.2015

Psáno v týdnu, kdy 3 státy světa legalizovaly cannabis a ještě není pátek …..(+)


Tato obyčejná níže uvedená věta jednou vstoupí do dějin legalizace cannabis v České a Slovenské republice díky výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) a v důsledku znamená, že nikdo nemohl být od 20.5.2004 kriminalizován ani předloni growshopy a už vůbec ne nemocní nebo vědečtí pracovníci, nebo ti, co nemocným pomáhali, když byl zákon nevymahatelný a neúčinný, když nebyl při novelizacích notifikován u Evropské komise dle povinnosti práva EU. Už chápete, proč mi nejvyšší a ústavní soud opakovaně nezákonně zakazují přístup k Soudnímu dvoru Evropské unie, aby to potvrdil a vydal rozsudek?


Irena Lopojdová
Odbor mezinárodních vztahů
Tel.: 224 907 139
Úřad pro technickou normalizaci,
metrologii a státní zkušebnictví
Gorazdova 24, 128 01 Praha 2

Podle našeho názoru je zákon o návykových látkách týkající se výroby cannabis technickým předpisem podléhajícím notifikaci podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/ 34/ ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.“
V Praze 26.2.2015


 
(+) Aljaška, Jamaica, Washington DC a ještě není pátek …..