Hanácké konopné zprávy, 25.2.2015Dopis obviněného soudu

Vážený senáte, vážená paní státní zástupkyně, vážený pane soudce

Pan soudní znalec a psychiatr Hosák o mé osobě mj. v znaleckém posudku a u okresního soudu dne 12.ledna 2015 tvrdil, že jsem v psychóze a mám 12 let bludné myšlení, když tvrdím, že farmaceutické firmy jsou zločinecké organizace a údajně patřím na půl roku až rok do blázince.

Dne 18. 2.2015 vyšel na titulní straně MF Dnes veliký článek o zločinech farmaceutických firem a důkazy nebezpečných léčiv. Daný den mi na semináři na nejvyšším soudu o připojení Úmluvy o lidských právech k právu EU předseda ústavního soudu Pavel Rychetský řekl, že jeho nemocnému synovi lékaři odmítají předepsat konopí, které mu evidentně a životně pomáhá. Konopí, které neškodí a nikdy na něj nikdo nezemřel a není vůbec toxické a je dnes na trhu USA nejobchodovanějším léčivem. Dovoluji si připomenout, že výzkum a milníky výzkumu začaly právě v Olomouci.

Dne 24.2.2015 opět MF Dnes ve velkém článku dokládá, jak jsou oficiální léčiva toxická a jejich kombinace smrtící až pro 150 občanů naší země ročně. Důkaz zde

Pokud víte, že právě devastační toxické následky léčiv léčivé látky v konopí minimalizují, je vám z toho opravdu smutno.

Vážený senáte, vážená paní státní zástupkyně, vážený pane soudce

Opětovně vás žádám posudek znalce Hosáka neuhradit ze státního rozpočtu a zvážit jeho vyjádření v rozporu se slibem znalce, viz http://bolsevici.blogspot.cz/

Srdečně vás zvu na mezinárodní konferenci o Léčbě konopím v Praze , viz  http://www.medical-cannabis-conference.com/cs
Přednáším v sobotu dne 7. března 2015.
Pevné zdraví přeji vám všem

V Ospělově dne 25. února 2015      Dušan Dvořák, v.r.
                                                        Capo di Tutti Capi CannabisTherapy