Hanácké konopné zprávy: Jen za tento týden 3 státy zrušily prohibici!Otevřený dopis prezidentovi Medical Cannabis Conference MUDr. Pavlu Bémovi, ex primátorovi
Prahy, od roku 2010 poslanci a předkladateli u Evropské komise neoznámeného (nevymahatelného-neúčinného) zákona č. 50/2013 Sb. (konopí do lékáren za 10 – 25 tisíc Kč měsíčně s jediným neproškoleným lékařem a v lékárně s nevhodným konopím pro řadu nemocných). Konference je velmi kvalitně obsazena zkušenými zahraničními lektory a je pořádána v Praze ve dnech 4. – 7. března 2015.


Milý Pavle,

Srdečně Tě zdravím z Hané a přeji zdar pražské konferenci, které jsi prezidentem.
Přijedu, budu od začátku až do soboty, prý mám povoleno v sobotu přednášet, těším se.

Koho kvůli dopravě na konferenci mrzí, že Blanka neotevřela,  Open Card je na lajnu koksu a informační systémy ovládá studio Blaník, ten nechápe, že za takovým nádherným programem by šel člověk i kus kraje pěšky, že jo? Fakt dobrý.

Pamatuješ, jak jsme Ti před pěti lety jako šéfovi pražské konference poslali za odbornou společnost Konopí je lék, o.s. tu žádost o deklaraci politikům světa ke zrušení zločinecké Úmluvy OSN o drogách? To byla ale hloupost, viď? Právo OSN je přece v Evropě právně nevymahatelné, že ano, to přece ví každý ťulpas, jen je potřeba lidi nechat v temnotě! Navíc je v rozporu s Úmluvou OSN o právech původních obyvatel a právech zdravotně postižených, že jo? Jen za tento týden to došlo Aljašce, Jamajce, Washington DC to odkoukal od Ospělova, zrušil jsem to tady už dávno, ale Hanáci s rudejma vejložkama ze soudu v Prostějově to nějak nechápou a furt mi to tu kosej mačetami a mám návrhy trestu vězení v součtu skoro 50 let, úplní dementi, ani neznají zákony.

Pavle, konference začíná za týden, Ty máš másla na hlavě skoro jako já, potřebujeme trochu vylepšit imidž.

Dej asistentkám pokyn, aby čestný výbor dostal níže uvedenou rezoluci před konferencí i v angličtině a v neděli se to může transportovat se stovkami podpisu lékařů,  vědců, nemocných atd. tomu miliardářovi, co dělal PR konferenci s cedulkou, ať tomu pustí grády do médií.  

Evropanů a evropským politikům

1)     Cannabis je základním lidským právem.
2)     Evropská úmluva o lidských právech a Lisabonská smlouva je právně vymahatelná.
3)     Žádáme veřejnou omluvu evropských politiků za letitou nezákonnou prohibici namísto přiměřené regulace neporušující vymahatelná práva občanů Evropy.

V Praze 8. března 2015

MUDr. Pavel Bém, prezident Medical Cannabis Conference & Dušan Dvořák, MMCA, Capo di Tutti CannabisTherapy  + výbor konference a účastnici, schválně jsem to dal s datem až po konferenci k svátku žen a aby to mělo nějakou štábní kulturu a nemuselo se šturmovat, když ta nezákonnost platí nejen v Evropě už 60 let.

Ten dopis z roku 2010 Ti posílám v příloze, těším se.

Srdečně Tvůj

Dušan

Ps. Dal jsem to na blog na http://dvorakdusan.blog.idnes.cz/ a na Hanácké konopné zprávy na

Příloha:
Slavnostní otevření Edukativní konopné kliniky, 11.září 2010. Do 11.září 2012 zcela zlikvidováno policií a soukromými osobami.

Otevřený dopis účastníkům

mezinárodní konference „Městská a regionální protidrogová politika v éře globalizace Praha 2010” a Pražského drogového fóra XXL“, Praha 30.09.2010

Vážené dámy, vážení pánové, milé kolegyně, kolegové, přátelé

Předně Vás srdečně zdravíme a přejeme úspěch pražské konferenci a fóru.

Program konference je velmi bohatý. Přesto v něm podle nás chybí zásadní téma, které podmiňuje úspěch při realizaci protidrogové politiky každého státu, regionu a obce. Tou skutečnou překážkou je Úmluva OSN o drogách, a základní podmínkou úspěchu je její zrušení!

Zkušeným odborníkům jistě nemusíme opakovat klíčové důvody pro zrušení „úmluvy“. Méně znalým sdělujeme jen základní doložitelná fakta: drogová prohibice plodí stamiliony nešťastných lidí na této planetě, vede k terorismu, válkám, zabíjení, zohyzďování a kriminalizaci nevinných, ruinuje v řádech miliard veřejné rozpočty, dává prostor k enormním nekalým ziskům, zejména z černého trhu. A navíc: tisícům slušných lidí znemožňuje se léčit, zachránit své životy nebo aspoň zmírnit svá utrpení!
Není divu, že se veřejných prostředků na prevenci u dětí a mládeže a pomoc potřebným nedostává. Tvoří jen zlomek veřejných prostředků z celkového objemu „drogových rozpočtů“. Naprostá většina z nich jde na zajišťování naprosto neefektivní prohibice. Tento poměr veřejných výdajů je potřeba zcela obrátit!

Zrušit „úmluvu“ je pak úkol o to více naléhavý v době probíhající ekonomické krize, protože její nesmyslnost pociťují nejvíce ti, kteří se jejím dopadům neumějí či nemohou účinně bránit.

Co po jejím zrušení?

Je samozřejmě třeba, abychom politikům vládám, úředníkům, resp. souhrnně „spravovatelům věcí našich společných“ pomohli najít řešení, jak dál po zrušení úmluvy. To je naše klíčová odpovědnost. Je ale také třeba, abychom jim dali jasně najevo, že nejsme k věci lhostejní, že je neustále sledujeme, že problematice rozumíme, a že se nenecháme ohlupovat. Je jejich povinností najit odvahu přijmout racionální koncept prospěšný pro občany! Nikoliv vytvářet podmínky pro zisky drogových mafií a majitelů farmaceutických firem a perzekuovat občany, jako doposud!

V naší zemi jsou pak tento úkol ještě naléhavější, neboť Česká republika se díky rozporům s evropským právem už delší dobu nalézá v situaci právní neplatnosti trestního zákona ve věcech drog. Tento stav je třeba urychleně vyřešit. Jeho dopady na veřejné zdraví a státní rozpočet mohou být katastrofální! Právní rozbor situace jsme již zveřejnili (a ujišťujeme Vás, že ani my z něj radost nemáme), avšak odpovědní za tento stav v zemi a za jeho nápravu nikterak nereagují!

Vážené dámy, vážení pánové, milé kolegyně, kolegové, přátelé

Žádáme Vás: zvolte ústředním mottem Vaší konference výzvu politikům celého světa ke zrušení úmluvy OSN o drogách! Doplňte o ni Pražskou deklaraci! Zrušení úmluvy je pak jistě i vhodným hlavním tématem pro „fórum“. Na něm však prosím neopomeňte projednat a zaujmout stanovisko zejména k nutnosti řešit právní stav v ČR. Děkujeme Vám.

Jménem odborné společnosti Konopí je lék,o.s.

MUDr. Jana Budařová, předsedkyně představenstva
Mgr. Dušan Dvořák, výkonný místopředseda
Ing. Pavel Martínek, člen představenstva
Philip Polívka, člen představenstva
MUDr. Radek Matlach, člen představenstva
Pravidelné policejní konfiskace v Ospělově, v letech 2009 - 2014 celkem cca tuna konopí, cca 3000 rosltim.