Ustavní soud v letech 2004 - 2016 pátrá radí informuje v 10 ústavních stížnostech na porušení základních práv

jo
Ústavně soudíme již deset let a evropsky již 5 let nejen Dušana Dvořáka z Olomouce lze to dohledat na  http://ustavnisoud.blogspot.cz