Univerzitě Palackého – rektorát

Ateliér ALF, z.s., IČ: 226 80 101, Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6


Univerzita Palackého – rektorát


Věc: žádost o informace dle zákona o informacích č. 106/1999 Sb. K ceně Františka Palackého osobě důvodně podezřelé z krytí a napomáhání organizovaného zločinu JUDr. Pavlu Rychetskému dne 8.6.2016


1) Sdělte prosím, komu se podává návrh na odvolání rektora? Je takovým orgánem správní rada univerzity, nebo akademický senát, nebo nějaký jiný orgán? Označte předpis a citujte ustanovení.
2) Zašlete seznam a funkce osob, které rektor učil do Výboru pro udělení Ceny Františka Palackého a vyjádření vědecké rady a všech relevantních subjektů k udělení Ceny Františka Palackého v roce dne 8. 6. 2016. Pokud byl jediným kandidátem Pavel Rychetský, toto nám sdělte. Sdělte rovněž, zda Pavel Rychetský s cenou Františka Palackého rovněž obdržel finanční odměnu 50.000 Kč. Pokud ano, zašlete prosím kontaktní údaje obcí, které cenu podporují.
3) Sdělte, zda je pravdou tvrzení, že vedoucí výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) a absolvent UP Dušan Dvořák, rektora univerzity nejen dne 15. srpna 2014 (údajně 18. 8. 2014 osobně na podatelně) informoval o justičně exekutivní korupci (nejen) na ústavním soudu ve věci konopí a žádal Univerzitu Palackého o odborné znalecké stanovisko Alma mater a současně uvedl nejen prospěch z neporušování právního řádu justičně exekutivní mafií, ale také výsledky za dobu své práce v Olomouci v letech 1994 – 2003. Sdělte, zda univerzita stanovisko v roce 2014 vydala.
4) Sdělte, zda je pravdou tvrzení, že Vám dne 19. 8.2014 nevládní organizace Cannabis is The Cure,z.s. podala návrh na vydání osvědčení k právní ochraně pro - dnes 10 x od judikátu netrestnosti cannabisterapie (2008) kriminalizovaného - Dušana Dvořáka s argumentací, že konopí je prekurzor a podobné bludy justičně exekutivní mafie na ústavním soudu. Sdělte, univerzita osvědčení vydala.
5) Je pravdou (existuje důkaz-informace), že Dušan Dvořák rektora univerzity dne 10. 7. 2015 opětovně naléhavě žádal o vydání soudně znaleckého stanoviska UP a rektor univerzity prostřednictvím kancléře dne 9. 8. 2015 žádost odmítl?
6) Je rektoru univerzity známo, že Dušan Dvořák dne 17. 5. 1996 s prof. Josefem Jařabem jako rektorem podepsal smlouvu o spolupráci s Univerzitou Palackého a v roce 2012 emeritní rektor Jařab napsal justici, že jedná s Dušanem Dvořákem jako bolševici a následně jej a další výzkumníky navrhl na Cenu města Olomouce?
7) Je rektoru univerzity známo, že další emeritní rektoři (Mačáková, Dvořák) svědčili ve prospěch Dušana Dvořáka a výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) v letech 2008 – 2015 u justice a exekutivy? Je rektoru známo, že profesorka Mačáková s Dušanem Dvořákem a dalšími podala 3 legislativní návrhy ve věci cannabisterapie a civilizovaného a kulturního řešení věci, jak zločiny justičně exekutivní mafie zastavit?
8) Je rektoru univerzity známo, že JUDr. Pavel Rychetský jen v roce 2016 odmítl podat přes sto kárných podnětů na justiční mafii na ústavním soudu tvrdící od roku 2012 – 2016 (celkem 8x!), že konopí je prekurzor a podobné bludy exbolševiků?

Děkuji.

Dne 17.listopadu 2016
Slavomil Boudný, místopředseda správní rady