MŠMT - žádost o informace ze dne 14.11.2016, zpracovaná dne 15.11:2016. Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMT6XTGGF Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5 11812 Praha 1

Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 77900 Olomouc, doručovací adresa Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, elektronicky openroyalacademy@gmail.com

Ministerstvo školství
Věc: žádost o informace dle zákona o informacích č. 106/1999 Sb.Teprve po stížnosti na žádost o informace ze dne 10.10.2016 MŠMT dne 10.11.2016 pod č.j. MŠMT -32260/2016 uvedlo, že1. MŠMT se k právnímu postavení Open Royal Academy a udělování titulů zabývá z popudu Hanáckého večerníku. Sdělte, od kdy se zabýváte tímto podnětem Hanáckého večerníku a pod jakým č.j. je řešen na MŠMT, jaké úkony jste ve věci předmětného šetření provedli a jak jste v dané věci rozhodli a zda došlo/nedošlo ze strany asociace či jejich členů nebo ze strany Hanáckého večerníku ke správnímu deliktu.2. Že se MŠMT nemůže vyjadřovat k udělování titulů asociací Open Royal Academy se sídlem v Brazilii a že k udělování akademických titulů na území ČR je rozhodný zákon o vysokých školách č. 111/1998 Sb. Sdělte,zda je udělování titulů danou asociací českým občanům zakázané a dle jakého předpisu, je-li, a dále, zda lze občanům udělovat i jiné než akademické tituly, resp. zda tomuto nějaký zákon brání.3. Že fyzické a právnické osoby po splnění zákonných podmínek mohou realizovat za úplatu rekvalifikační kurzy. Sdělte, zda v letech 2008 – 2016 měl některý z členů asociace Open Royal Academy akreditován alespoň jeden rekvalifikační kurz, např. spoluzřizovatel Edukativní konopné kliniky Ateliér ALF,z.s., IČ: 226 80 101
4. Že terciální vzdělávání se dělí na vyšší odborné a vysokoškolské a zatímco vyšší odborné řeší školský zákon č. 561/2004 Sb, vysokoškolské řeší zákon o VŠ č. 111/1998 Sb, kde je v § 60upraveno celoživotní vzdělávání a univerzity třetího věku, kdy na otázku č.5. ve věci terciálního a celoživotního vzdělávání bylo pouze odkázáno na výše uvedené informace v této části žádosti. Sdělte, zda jsou za programy terciálního a celoživotního vzdělávání považovány také akreditované/neakreditované rekvalifikační kurzy, zda může/nemůže terciální vyšší odborné a vysokoškolské vzdělávání realizovat zahraniční asociace a pokud ne, co tomu brání a zda může/nemůže být zřizovatelem univerzity třetího věku také zahraniční asociace, a to jak se sídlem na území ČR, tak se sídlem v členských státech EU.Děkuji a jsem s pozdravemDne 14.11.2016

Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady 
Vážená paní ministryně

Níže uvedenému podání byl podatelnou MŠMT dne 4.11.2016 přidělen identifikátor (PID) : MSMT6XSNJR.


V předmětné věci podávám standardní stížnost na nevydání informací.


Dne 4.11.2016

Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1962, 798 55 Ospělov 6


Od: dusan.dvorak@konopijelek.cz
Datum: 4. listopadu 2016 11:21
Předmět: Re: Žádost o informace dle zákona o informacích č. 106/1999 Sb.
Komu: posta@msmt.cz
Kopie: openroyalacademy@gmail.com

Věc: opakovaná žádost ze dne 4.11.2016 o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Do dnešního dne jsem v rozporu se zákonem neobdržel vaše rozhodnutí na níže uvedenou žádost o informace ze dne 10.10.2016 

Sdělte, co vydání rozhodnutí brání a pokud rozhodnutí nic nebrání a není potřeba podávat stížnost ministryni na nevydání informací, rozhodnutí mi urgentně elektronicky zašlete. Děkuji

Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1962, 798 55 Ospělov 6


Od: Elektronická podatelna MŠMT ČR <posta@msmt.cz>
Datum: 4. listopadu 2016 11:45
Předmět: Elektronické podání bylo přijato ke zpracování
Komu: dusan.dvorak@konopijelek.cz

Dobrý den,
elektronické podání ve věci 'Re: Žádost o informace dle zákona o informacích č. 106/1999 Sb.', zaslané '04.11.2016 11:21:25' bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz : http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMT6XSNJR

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové služby, neodpovídejte na něj.
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5
11812 Praha 1


Dne 10. října 2016 14:50 Medical Cannabis Social Club <dusan.dvorak@konopijelek.cz> napsal(a):


Vážený pane, vážená paní

V odkazu na článek v Hanáckém večerníku http://www.hanackyvecernik.cz/spolecnost/vymyslel-si-neexistujici-akademicky-titul-mmca-ministerstvo-skolstvi-bude-konat pomlouvající naši asociaci nám prosím sdělte
1)      Z čího popudu se zabýváte asociací Open Royal Academy a udělování titulů? Pokud se tímto nezabýváte, toto sdělte.
2)      Může mezinárodní asociace (sídlo v Brazílii) udělovat tituly? Pokud ne, jaká legislativa tomu brání?
3)      Mohou členové asociace (právnické a fyzické osoby) pořádat v členských zemích vzdělávací a rekvalifikační kurzy za úplatu? Pokud musí realizovat kurzy zdarma, toto nám sdělte.
4)      Je nějakým právním předpisem ustanoveno terciální vzdělávání a univerzity třetího věku?
5)      Jaké omezení platí a který předpis to upravuje, když někdo chce zřídit univerzitu třetího věku?

Děkuji

V Olomouci dne 10.10. 2016


Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1962, 798 55 Ospělov 6