Olomoučan Dušan Dvořák. Seznamte se s 10 let starými archivaliemi k příchodu Cyrila a Metodějě do Kostnice v roce 2016!

Dušan Dvořák, MMCA (období 2005 – 2006) a jeho bitva o právní stát ve věci drogové politiky, dostupné a kvalifikované terapie, rehabilitace, programů minimalizace rizik a rozvoje komunitních zdravotně sociálních služeb 

Zdroji podepřená ústavní stížnost Dušana Dvořáka, trestní podněty, články a otevřené dopisy z let 2005 – 2006 s vyjádřeními primátora Olomouce, rektora Palackého Univerzity v Olomouci, vlády, premiéra a prezidenta ČR. 

(Zdroj: Nejvyšší státní zastupitelství. Nešetřený trestní podnět na předsedu KDU-ČL Miloslava Kalouska a náměstka ministra vnitra Jiřího Vacka za xenofobní ideologii „Lidovci proti drogám“)

(Zdroj: Virtuality. Nešetřený podnět na rozkrádání veřejných prostředků ministerstva zdravotnictví na mediální manipulaci ve věcech drog na školách – Otevřený dopis ministryni zdravotnictví

(Zdroj: Sweb. Nešetřený podnět na mrhání veřejnými prostředky a nekoncepčnost ministerstva práce a sociálních věcí a zdravotnictví – Otevřený dopis nevládních organizací premiérovi)

(Zdroj: Hanácký večerník. Nešetřený trestní podnět - Otevřený dopis primátovi Olomouce, kdy je z veřejných zdrojů ve výši 1 miliardy financován aquapark na kopci v obchodní zóně a částka odpovídá výši 100 let příspěvků zdravotně sociálních služeb nevládních organizací z rozpočtu Olomouce)
(Zdroj: Ústavní soud. Jako zjevně nedůvodné označeno Ústavním soudem doložení důkazu, že hlas velkým stranám měl v komunálních volbách v Olomouci 5x větší váhu, než malým stranám. První odmítnutá ústavní stížnost Dušana Dvořáka, v roce 2016 celkem 8 odmítnutých ústavních stížností, z toho 6x se sdělením, že konopí je prekurzor).
-----------------------------------------------------
Hanácký večerník v roce 2016 doložil důkazy justičně exekutivní korupce a kartelu ve věci kriminalizace výzkumu a léčby konopím u Nejvyššího a Ústavního soudu ČR a Nejvyššího státního zastupitelství ČR


Konopí je/není prekurzor?! 
Hanácký večerník : http://www.hanackyvecernik.cz/
 
Viz Sekce Nejčtenější na webu studentů žurnalistiky Masarykovy univerzity v Brně:  http://www.munimedia.cz


18. 6. 2016

1. 6. 2016

23. 4. 2016


31. 3. 2016

25. 3. 2016


20. 3. 2016

11. 8. 2015

23. 10. 2014