Citace objevu ústavního konopného chemika RSDr. Pavla Prekurzora Rychetského k objevu konopného prekurzoru č.j. II. ÚS 664/12 a oprávněnost nominace na Nobelovu cenu za ústavní chemii mezinárodních úmluv:


RSDr. Pavel Prekurzor Rychetský 
 
Nositel ceny Lakýrnictví 

Františka Palackého 

(8.6.2016 v Olomouci) 


„Ústavní soud porušení základních práv a svobod neshledal ...... stížnost je zjevně nedůvodná ….. Nejvyšší soud podrobně objasnil, z jakých důvodů nepředložil Soudnímu dvoru Evropské unie k rozhodnutí předběžnou otázku. Učinil totiž závěr, že zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, není technickou normou, kterou je třeba nahlásit podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/34, o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů s tím, že takový postup je vyloučen již s ohledem na ustanovení § 1 odst. 1 uvedeného zákona, podle něhož povinnosti stran zacházení s prekurzory a pomocnými látkami vykonává podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství členský stát.“  
Prof. RSDr. Pavel Hollander  
s přehlasovaným o
asistent vedoucího laboratoře ústavní chemie Rychetského 
Viz: http://www.usoud.cz/ a stížnosti členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure), které byly vždy označeny za zjevně nedůvodné:  č.j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16, viz  rozhodnutí MZ ČR ze dne 14. 3. 2016 č.j. MZDR 14780/2016-4/MIN/OVA ke konopí jako prekurzoru na http://ministerstvo-zdravotnictvi.blogspot.com/ 


Blahopřejné zdravice předních světových chemiků mezinárodních úmluv přišly v minulém týdnu na ústavní soud dokonce i ze záhrobí 

Дорогой товарищ политических наук

Pavel Prekurzorovič Rychetský

Поздравляем с открытием предшественника пеньки
Нобелевская премия по химии конституционного заслуживают
Ваш Леонид Брежнев