Hanácké konopné zprávy pro osvícené čtenáře i novináře, 24. března 2015


Otázka:
Student kterého ročníku práv umí vyřešit tuto níže uvedenou právní otázku?

Otázka pro studenta ……… ročníku práv?
Je třeba čl. 267 odst. 3 Smlouvy o fungování EU vykládat v tom smyslu, že brání v postupu Nejvyššího soudu, který odmítá položení předběžné otázky na nevymahatelnost ustanovení zákona o návykových látkách, a to na základě tvrzení Nejvyššího soudu (č.j. 8 Tdo 1231 /2011), že daný zákon transponuje předpisy Evropského společenství, konkrétně nařízení ES, které se ovšem transponovat nesmí?

Ústavní soud 4 x dělal, že vůbec neumí český jazyk a chyběl ve škole a tvrdil stejně jako nejvyšší soud, že nařízení ES lze transponovat, aby neprasklo, že český zákon o návykových látkách je nevymahatelný. 
Viz lekce pořádného ústavního tripu na http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx a vložit napuštěný papír č.j. II. ÚS 664/12, IV.ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13 a II.ÚS 289/14

Byly skutečně justiční elity vždy na LSD?
Neudělali někde soudruzi chybu?
Tak kdypak to praskne?