V předvečer desátého výročí registrace odborné společnosti Konopí je lék ,z.s.

Od: Medical Cannabis Social Club <dusan.dvorak@konopijelek.cz>
Datum: 6. srpna 2018 23:21
Předmět: Re: NS
Komu: Elektronicka Podatelna <podani@usoud.cz>, podatelna@nssoud.cz
Kopie: epodatelna.policie@pcr.cz, ctnamety@ceskatelevize.cz, nkezniklova@osz.pro.justice.cz, "JUDr. Petr Vrtěl" <pvrtel@osoud.pro.justice.cz>, ctk@mail.ctk.cz, Info <info@ceskatelevize.cz>, Rada ČT <radact@ceskatelevize.cz>, Info rozhlas <info@rozhlas.cz>, Ombudsman Českého rozhlasu <ombudsman@rozhlas.cz>, ombudsman@army.cz, podatelna@rrtv.cz


Přílohy
Sdělte prosím vaše číslo jednací správní stížnosti a návrhu na obnovu řízení Městského soudu v Brně o úpravě svéprávnosti soudruha předsedy nejvyššího soudu Pavla Šámala, předsedy brněnské trestní justiční žumpy  s návrhem na akutní hospitalizaci v CPZ pod supervizí Psychiatrické kliniky Vojenské nemocnice v Olomouci
Děkujeme §
Mgr. Dušan Dvořák, 12. 1.1962, předseda Cannabis is The Cure,z.s. 

Přeji vám hezký den, pevné zdraví a stálou pohodu

Mgr. Dušan Dvořák
CANNABIS WAR IS OVER.
If you want it.
Dne 6. srpna 2018 23:00 Medical Cannabis Social Club <dusan.dvorak@konopijelek.cz> napsal(a):

Návrh na vydání předběžného opatření ústavním soudem a nejvyšším správním soudem, a to z důvodů ochrany čl. 2 a 3 Úmluvy o lidských právech a čl. 34 Smlouvy o fungování Společenství u členů výzkumu Konopí je lék v aktivních řízeních o ústavních a kasačních stížnostech - viz příloha - napadajících rozhodnutí zkorumpovaných podvodníků a zločinců Nejvyššího soudu ČR 
(
11 Tdo 1499/2017, 
11 Tdo 61/2018, 11 Tdo 426/2018, 
Ncn 2017/2018 a 
S 315/2018) a stejné bandy justičních manekýnů u 
Krajského soudu v Brně neustanovit poškozenému navrhovateli advokáta 
k řízení o ústavní stížnosti 
č.j. 
17 Co 98/2017
17 Co 195/2017, 
17 Co 253/2017 
a 
17 Co 62/2018
a kasačních stížnostech na rozhodnutí 
Městského soudu v Praze 
č.j. 
11 A 1/2017 (MK ČR), 5 A 48/2018 (MV ČR) a 14 A 113/2018 (MSp ČR) 
a Krajského soudu v Brně 
 
č.j.  
22 A 70/2016  ( 1 As 204/2018)

Přeji vám hezký den, pevné zdraví a stálou pohodu

Mgr. Dušan Dvořák předseda asociace Cannabis is The Cure,z.s. v demisi 
a předseda náboženského spolku Church of Nature,z.s. 
CANNABIS WAR IS OVER.
If you want it.

Dne 6. srpna 2018 18:28 Medical Cannabis Social Club <dusan.dvorak@konopijelek.cz> napsal(a):

Sdělení prostějovské prokurátorské zrůdě Naděždě Kezniklové a zmrdovi v taláru předsedy hanáckého soudu Petru Vrtělovi pod supervizí brněnských manekýnů v talárech  a policie k žádosti o policejní ochranu, viz příloha: 

" Jestli ještě jednou nějaká prostějovská prokurátorská kurva požádá soud o konfiskaci majetků a domovní prohlídku členů výzkumu Konopí je lék a nějaká prostějovská justiční čubka ji schválí, předseda téhle bandy zločinců, JUDr. Petr Vrtěl na svém vlastním těle pozná, to přísahám, co znamená článek 23 Listiny základních práv a svobod v praxi dubové palice". 

Je  vám to jasný, vy prostějovské zločinecké svině?! 
V příštím emailu obdržíte návrh na předběžné opatření bolševika Pavla Rychetského, doufám, že umíte číst

Přeji vám hezký den, pevné zdraví a stálou pohodu

Mgr. Dušan Dvořák
CANNABIS WAR IS OVER.
If you want it.

Dne 6. srpna 2018 17:51 Medical Cannabis Social Club <dusan.dvorak@konopijelek.cz> napsal(a):

Před podáním žaloby na  váš zkorumpovaný obchodní rejstřík za vědomé porušení dvouměsíční lhůty pro změny statutárních zástupců členských organizací asociace Cannabis is The Cure,z.s. v obchodním rejstříku a za vědomé pokusy porušit obchodním rejstříkem také tříletou lhůtu pro nápravu vadně vedených sídel zřizovatelů Edukativní konopné kliniky Ateliér ALF,z.s., Konopí je lék, z.s. a Art Language Factory, z.s. od 1.1.2014 atd. v obchodním rejstříku a další prasárny všaich zaměstnanců  (KS v Ostravě, pobočka v Olomouci doloženy listiny změn a čestná prohlášení dne 19.4.2018 a dne 10.7.2018 skrze Vrchní soud v Olomouci a KS v Brně dne 15.5.2018 a dne 9.7.2018 s přípisem řady stížnosti předsedovi soudu ode dne 22.5.2017) vás žádáme opakovaně změnit zápisy v rejstříku dle usnesení Valné hromady dne 20.12.2017 - viz příloha - a nezkoušet vašimi zkorumpovanými soudními úředníky naši trpělivost, protože čl. 23 LZPS  proti vám zatím nechceme používat, což nevylučuje, že jej společně s žalobou nevyužijeme, budete -li opět nečinní. Dobře zaťatý kýbl hoven do ksichtu předsedy nejvyššího soudu vás, vy bando zkorumpovaných šmejdů, možná probudí. 

Přeji vám hezký den, pevné zdraví a stálou pohodu

Mgr. Dušan Dvořák, 12.1.1962, předseda Church of Nature,z.s. 
If you want it.

---------- Přeposlaná zpráva ----------
Od: Medical Cannabis Social Club <dusan.dvorak@konopijelek.cz>
Datum: 6. srpna 2018 17:03
Předmět: Fwd: NS
Komu: Elektronicka Podatelna <podani@usoud.cz>, podatelna@nsoud.czpodatelna@msoud.brn.justice.cz
Kopie: podatelna@ksoud.brn.justice.cz, "JUDr.Margit Beranová" <margitberanova@volny.cz>


Před podáním ústavní stížnosti na rozhodnutí městského, krajského a nejvyššího soudu a na rozhodnutí prolhaného zcela nesvéprávného předsedu nejvyššího soudu Pavla Šámala ve věci svéprávnosti nebo nesvéprávnosti hlavní prokurátora Pavla Zemana, který stejně jako předseda nejvyššího a ústavního soudu soudruh Pavel Šámal a soudruh Pavel Rychetský lžou jako papaláši za komárů od roku 2012, že konopí je prekurzor a že prý od 1.5.2004 nedošlo ke změně obsahu THC v legálním konopí k léčbě a výzkumu, pokusnickým a zahradnickým účelům, nebo že spáchané zločiny justičně exekutivní sebrankou se nemají vyšetřovat a soudci a prokurátoři a úředníčci jsou údajně nad zákon, 

mi sdělte dle zákona číslo 106/1999 Sb. 

1)  zda  již má níže uvedené pochybení nejvyššího soudu číslo jednací ústavní stížnosti dle naplněné (splněné do dne 3.8.2018) výzvy  ústavního soudu ze SPR ÚS 132/18 poslat blanketně napadaná rozhodnutí justice a zda 60 denní lhůta pro podání ústavní stížnosti  na nezákonné rozhodnutí nejvyššího soudu 29.5.2018 č.j. Ncn 2017/2018 a nečinnost městského soudu začíná běžet dnešním dnem, tzn. dne 6.8.2018,  kdy nám naše advokátka JUDr.Margit Beranová  zastupující dovolatele u nejvyššího soudu (Cannabis is The Cure,z.s.) písemně sdělila, že dne 31.5.2018 obdržela rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29.5.2018 č.j. Ncn 2017/2018 v příloze uvedenékterému však vůbec nerozuměla, neboť dovolání  podala ve včasné lhůtě dne 11.4.2018, a proto se obrátila telefonicky na soud a ten jí sdělil ( JUDr. Martínková),  že chybu soudu napraví,  ale že dosud nebyla žádná další reakce, ani ze strany Městského soudu v Brně, ani ze strany Nejvyššího soudu ČR, tzn. více než 60 dnů nečinný nejvyšší soudu (S 315/2018, 19.7.2018) a Městský soud v Brně, který na vysvětlení průtahů  vůbec nereaguje, zatímco předseda reaguje lživě, že dovolání soud vůbec neobdržel (po dvou měsících stížností). 

2) zda Městský soud v Brně pro toto řízení poškozenému navrhovateli (Cannabis us The Cure,z.s.) ustanoví advokáta pro bono ex officio a pokud ne, jaké skutečnosti tomu brání, když tímto úkonem je o advokáta žádáno  

3) protože dle zákona o přestupcích není ani předseda nejvyššího soudu vyňat z přestupkového řízení za vydávání vědomě nepravdivých rozhodnutí ve správním/trestním řízení sdělte, zda je oprávněným krokem Městského soudu v Brně nejprve obnovit řízení o svéprávnosti naprostého idiota a postbolševickou kreaturu práva Pavla Šámala, nebo je lepší předat průtahy řízení Městského soudu v Brně ve stížnostním postupu na Krajský soud v Brně analogickému podvodníkovi a manekýnovi v taláru, který tenhle soud s bandou podvodníků a zločiců v talárech vede, aby o průtazích řízení svéprávnosti hlavního prokurátora Pavla Zemana rozhodl. 

Děkuji

Mgr. Dušan Dvořák
statutární zástupce Cannabis is The Cure,z.s., 
dovolatel v řízení  č.j. Ncn 2017/2018, viz přílohy 
If you want it.