Sdělte prosím cenu Palackého univerzity a PN Bohnice

Zasláno 3.7.2017 

Sdělte prosím cenu Palackého univerzity a PN Bohnice za 
zpracování znaleckého posudku
-  systémově zpracovaného - 
pod supervizí 
 ČT a ĆRo v kopii pro přímý přenos na http://tortura.eu/

Zkoumaní 12+1 
pro NSZ JUDr. Pavla Zemana pro kárný podnět 
 barter s NSZ a SZ obecně 
Adresy sbíráme a je to předseda  ústavního, nejvyššího a obou vrchních soudů,krajského a okresního soudu v Olomouci a Prostějově a krajského soudu v Ostravě, Brně, Hradci, Zlíně a Praze a předsedu České Pirátské strany extra 
Pozn: U JUDr. Ivo Ištvána a JUDr. Lenky Bradáčové lze využít fondů MSp ČR na korupci isarc. Jan Graubnera 

Zkoumáno:  test paměti (slovník abecedy pro MŠ),  test artikulace a pravdivosti slov při pojídání zkaženého želírovaného skunku,  grimasy, detektor lži, test  korupce, cynismu, papaláštví, podíl na org. zločinu a schopnost porozumět čtení a psaní, test demence při čtení prvních
12  + 1
 - viz přílohy

Filmově pak na https://www.youtube.com/user/artlanguagefactory film Sázet a žít 
Test:  erekce bez napití alkoholu, poz. u Bartoše a Bradáčové je možné tento test vypustit a poslouchatpouze krásná slova bratra Ivana Rozšafnilova a Tomáše Mengeloviče nebo zjistit přímo na https://www.youtube.com/watch?v=47bQtHj-zMo Černé díry Canabis -autorský výzkum Cannabis is The Cure a výše odměn za sběr řepy  na http://constitutional-court.blogspot.cz/
Ceny řepy versus medu na http://tortura.eu/

Sdělte cenu za posuzování navrhnout DD na znalce do benefice Konopí je lék dne 25.8.2017 na 
v těchto multidisciplinárních  oborech, na které má DD odbornost, praxi, důkazy, diplomy a ceny a v součtu obžalob nejméně 50 let vězení, viz You Tube na http://tortura.eu/
- adiktologie¨a HR (harm reduction)
- cannnaterapie a léčba enthoegeny
- zdravotní a zdravotně sociální služby se zaměřím na práci s dětmi, umírajícími a lidmi ve vězeních 

K tomu pro naléhavost podání nabídky univerzity DD

Trestní Okresní soud v Prostějově vydal dne 25.5.2017 nepravomocný odsuzující rozsudek za výrobu  konopných drog Dušanem Dvořákem bez vyrovnání se s důkazy a obhajobou a paralelním řízení o omezení svéprávnosti (advokát JUDr. Ivo Pavlů), http://tortura.eu/

Již 8 měsíců je vedená  desátá naléhavá stížnost Dušana Dvořáka u ústavního soudu (advokát Mgr. Pavel Anderle)  a opět za nedovolenou výrobu drog a nepoležení předběžných otázek Soudnímu dvoru a paralelní zpochybnění mé osobnosti a právní integrity, cti, profesionality a doložitelně hodnověrné minulosti podepřené třemi oslovenými předchozími rektory univerzity Palackého, http://tortura.eu/

,DušanDvořák dalé právě čelí  obžalobě za rok 2016 u téhož Okresního soudu v Prostějově (Mgr. Milan Popelka) a v trestím říze je  ještě asi 5 -  6 obnovách předchozích trestních řízení, kdy vzali Dušanu Dvořákovi vinu a trest byla omezená právní způsobilost a konfiskace a určili ochrannou léčbu poté, co v roce 2012 - 2016 nikdo ze znalců nechtěl navrhnout vzít nebo omezit svéprávnost, ale při ochranné léčbě  někteří vědomě nepravdivě jednající znalci označili DD za nesvéprávného od dubna do září prokázat, že konopí není prekurzor a  nebezpečnost byla v pěstování a zpracování konopí (či spíše slepě ignorovali řízení výzkumu dle principů HR nikoliv BigPharma, nezajímaly je inovace, osvěta a nebo profesionalita zpracování a znalost dávkování či složení). 

DD má stručně jednoduše řečeno jako další odsouzení povolení dle nadřazeného práva, neboť povolení k výrobě léčiv  nikdo nevydal,  protože žadatel o licenci musí mít současně laboratoře na analýzy dle neplatné konopné  vyhlášky (cca 70 - 100 milionů Kč) přijaté v naléhavém režimu a s monopolizacemi genetik v tendrech SUKLu, kam se už nikdo nechce hlásit a cílem je podpora černého trhu s marihuanou a minimalizace dostupnosti cannabisterapie, ale to nesmíte vědět, http://tortura.eu/

Omluvte proto prosím všichni oslovení pouhé přeposlání důkazních podkladů k ústavní stížností na 
usnesení Okresního soudu v Prostějově a Krajského soudu v Brně ve věci opětovného zahájení řízení o omezení svéprávnosti DD, http://tortura.eu/

bez ohledu na posudky znalců a stanovisko Znaleckého ústavu Bohnice ze dne 12.12.2012 k návrhu OS v Prostějově ze dne 6.12.2016 ustanovit DD opatrovníka a zahájit deváté posuzovací řízení od prvního odmítavého usnesení Ústavního soudu v DD trestní kauze dne 13.4.2012, když ústavní soud zapřel vše, co mohl a Znalecký ústav Bohnice 12.12.2016 a Znalecký ústav Přírodovědecká fakulta dne 11.8.2015 a 3 znalci a DD soudem určená lékařka nikdy nezpochybnili DD právní způsobilost (příčetnost a svéprávnost) dokázat v trestních řízeních, že je porušeno nadřazené právo a listina a zákony, že konopí není prekurzor a znalecký ústav Bohnice a znalec Švarc uvedli dne 12.12.2016, že uvedený návrh zahájit s DD toto řízení zcela popíra řady ustanovení nového občanského zákoníku (citace v posudku uvedeny) a o tento postup (zbavit DD právní způsobilosti) se justice s exekutivou pokusila po DD prvním odsouzení a nepovolení obnovy a ustanovení DD ochranné léčby a pokusu DD zavřít do blázince (DD 10x obviněn po zahájení platnosti nového trestního zákoníku), 

Do toho se odehrává příběh  návrhu na vrácení ceny Univerzity Palackého
zkoumaným  JUDr. Pavlem Rychetským 
kterou proti všem, pravidlům ceny a zneužitím veřejných prostředků v hodnotě 50 tisíc Kč obdržel dne 8.6.2016 aměl  - zdá se - sebereflexi jako .......
 JUDr. Pavel Zeman, člen sv. Inkvizice  Vatican of Switzerland, s.s.m.  

Děkuji všem a hezký den bez mraků
viz přílohy 
Dušan Dvořák, objednatel posudku , viz přílohy s ID DD

PS. Zvu vás srdečně na červencovou konferenci a veletrh konopí do Mnichova
a benefiční online festival Konopí je lék