Pozvánka na výlet z Olomouce do Prahy


Dne 20.7.2017 od 11.hodin přesně rok od podání 18.7. 2016  Městský soud v Praze (Hybernská 18)  projednává veřejně žalobu Cannabis is The Cure, z.s.na Ministerstvo zdravotnictví ČR sp. zn. 8 A 127/2016, 1.patro, dveře č. 256. 

Nález Ústavního soudu ČR ve věci dosavadní diskriminace dodavatelů ve zdravotnictví ze dne 12.7.2017 sp.zn.  I. ÚS 740/15 navrhujeme přiložit k žalobě sp. zn. 8 A 127/2016. 

Ústavnímu soudu pak tento nález navrhujeme připojit jako důkaz o porušení LZPS u desáté ústavní stížnosti jednoho ze zástupců zřizovatelů Edukativní konopné kliniky a podasáté stěžovaného porušení práva Evropy a práva Společenství sp. zn.  III.ÚS 3354/16   kriminalizací dostupnosti léčby a výzkumu cannabis a nezákonnou kriminalizací, týráním, zneuctíváním, poškozováním a diskriminací jeho dodavatelů, z čehož by se pořádný nález šikl už od roku 33 po Ježíškovi, když je za pár let konopí v lékárně za 50 tisíc měsíčně. 

Zveme nejen dotčené úředníky, ale i soudce Ústavního soudu ČR senátu sp. zn.  III.ÚS 3354/16, veřejnost dozajista též  podívat se,  zda MS v Praze, který pro žalobu na MZ ČR údajně vytvořil zvláštní senát, což napsal, udělí MZ ČR také půl milionu pokuty, jak je žalobcem navrhováno. Třeba pokutu MZ ČR navrhne pořádně zvýšit MSZ v Praze, protože MZ ČR veřejnosti prozradilo státní tajemství některých velmi pečlivě vybraných manekýnů ústavního a nejvyššího soudu, že konopí není prekurzor, viz Kostelecké konopné nawww.tortura.eu 

Pokračování (ne?)průhledné taškařice k ochraně drogové mafie od 11.7.2017 s masivní podporou nejvyššího státního zástupce a ministra spravedlnosti opětovně zajišťuje Statní ústav pro kontrolu léčiv novým nezákonným tendrem, viz http://www.sakl.cz/novinky/
Spěte sladce

Za Cannabis is The Cure, z.s. Dušan Dvořák, MMCA, předseda
V příloze komentář k nálezu ústavního soudu
On Behalf Of Medical Cannabis Social Club
Sent: Thursday, July 13, 2017 9:21 PM
To: Elektronicka Podatelna Ustavního soudu ČR; podatelna@msoud.pha.justice.cz; Podatelna NSZ BRN; advokati@konopijelek.cz; podatelna@msp.justice.cz
Cc: info@rozhlas.cz; Info ČT; Rada ČT; Ombudsman Českého rozhlasu;podatelna@rrtv.cz
Subject: Zdravotnictví: Tisková zpráva k žalobě na MZ ČR vedené u MS v Praze sp. zn. 8 A 127/2016 a nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 12.7.2017 sp.zn. I. ÚS 740/15 až k nálezu III.ÚS 3354/16