Tisková zpráva k rozhodnutí Okresního soudu v Olomouci a Okresního soudu v Prostějově dne 20.2.2017 .Důkazy sp. zn. III. ÚS 3354/16 :

Odesláno: 24. února 2017 0:00
Komu: olomouc@ctk.czbrno@ctk.cz; Fokus Praha, o.s.; ctnamety@ceskatelevize.czinfo@rozhlas.cz;podatelna@rrtv.cz; epodupol; Elektronicka Podatelna; podatelna@osoud.pro.justice.czpodatelna@nsoud.cz;podatelna@ksoud.brn.justice.cz; Kancelář veřejného ochránce práv
Kopie: openroyalacademy@gmail.comzurnal@upol.czredakce@novinky.cz; Art Language Factory; Art Language Factory; OZ dekriminalizacia.sk; Newsletter 
Legalizace.cz


Sdělte laskavě, jde prosím vás o průtahy v trestním řízení, když věc není ústavním, nejvyšším, krajským a okresním soudem meritorně rozhodnuta již 5 let s nepravdivým tvrzením justice oslovené k žádosti o informace a Univerzity Palackého taktéž dle zákona č. 106/1999 Sb., že konopí je prekurzor (chemická látka k výrobě chemických drog) a že údajně Dušan Dvořák není právně způsobilý se soudit? 

K desáté ústavní stížnosti Dušana Dvořáka sp. zn. III. ÚS 3354/16 i s důkazními přílohami také pro okresní, krajský a nejvyšší soud a Soudní dvůr

Od 4.9, 2012 do 20.2.2017 se justice pokoušela zbavit Dušana Dvořáka právní způsobilosti a zavřít do ustavu pro choromyslné. Dne 20.2.2017 Okresní soud v Olomouci zrušil ochranou léčbu Dušana Dvořáka jako nedůvodnou na základě posudku znaleckého ústavu Bohnice, stanoviska soudem určené lékařky a dalšího soudního znalce v letech 2015-2016, vše má ústavní soud i okresní soud k dispozici. Dne 20.2.2017 zahájil okresní soud i přes v příloze uvedenou stížnost další seriálovou žalobu důvodně podezřelého pachatele organizovaného zločinu z OSZ v Prostějově Mgr. Ivo Černíka  na Dušana Dořáka za údajnou nedovolenou výrobu konopných drog (celkem 10x obviněn od roku 2010) při doložení netrestnosti skutku z evropského, unijního a českého práva od roku 2010 bez meritorního projednání ústavním soudem v letech 2012-2017. 

Od 18.8.2009 do dnešních dnů policie zkosila v Ospělově více než tunu léčivého konopí a jeho produktů. Dušan Dvořák byl 10 x obviněn. Aby se justice zbavila obvinění za spáchané zločiny navrhla dne 4.9.2012 zbavit Dušana Dvořáka svéprávnosti a dne 15.3.2015 soudní znalec, primář, předseda Psychiatrické společnosti (biologické) prof. Karlovy Univerzity Vladimír Hosák, PhD. navrhl zavřít Dušana Dvořáka až na rok do ústavu, protože nechápe, že páchá trestnou činnost a žije v bludu. Dne 22. 12.2016 již třetí znalecký posudek na Dušan Dvořáka (nyní Znaleckého ústavu Bohnice) uvedl, že Dušan Dvořák byl v letech 2008-2016 vždy právně způsobilý, že pěstování konopí je ne chorobné a Dušan Dvořák nebyl a není nebezpečný a justice a znalci se při zkoumání Dušana Dvořáka nezabývali jeho duševním stavem v době skutku a že odborná literatura nezná případ, aby byl někdo 7 let nepříčetný a současně vybudoval výzkumný program, publikoval,přednášel a kvalifikovaně se právně hájil.