Žádost ze dne 18.9.2016 o zveřejnění odpovědi v Hanáckém večerníku do osmi dnů dle §§ 10 a 12 -13 tiskového zákona č. 46/2000 Sb.


---------- Přeposlaná zpráva ----------
Od: Open Royal Academy <openroyalacademy@gmail.com>
Datum: 18. září 2016 22:45
Předmět: Re: Členům správní rady ONFAM
Komu:Vlastimil Blaták, info@hanackyvecernik.cz, blatak@hanackyvecernik.cz
Kopie: Vanda Dvořáková , Martin Očenášek , Martin Dindos, Antonin Tonda


Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 77900 Olomouc, člen asociace Open Royal Academy, doručovací adresa poštou Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, elektronicky openroyalacademy@gmail.comVydavatel Hanáckého večerníku

Vlastimil Blaťák, IČ 73255645

Riegrova 21, Olomouc

 (r.z. MK ČR E 22478)Věc: Žádost ze dne 18.9.2016 o zveřejnění odpovědi v Hanáckém večerníku do osmi dnů dle §§ 10 a 12 -13 tiskového zákona č. 46/2000 Sb.


K žádosti: Žádáme vás laskavě o vydání následující odpovědi k vámi vydaným dehonestujícím článkům o Konopné církvi ze dne 7. 9. 2016 Zákulisí Tour de Franz 20/24: Jak to bylo v Římě a co znamená křesťanství a dále ze dne 17. 9. 2016 Zákulisí Tour de Franz 23/24: Ti, bez kterých by cesta nebyla…. Žádáme vás, abyste ve lhůtě 8 dnů zveřejnil tuto odpověď a o této skutečnosti nás informoval. Veškerá tvrzení doložíme v případě soudního sporu důkazy. Věříme, že ten nebude nutný.


Dne 18. 9. 2016                       Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady

 

Nadpis a text a obrázek (v příloze) k odpovědi:


Konopná církev je parazitní sekta, nebo to může být jinak?


Hanácký večerník ve svém elektronickém vydání v článcích pořadatele Tour de Franz a vydavatele Hanáckého večerníku Vlastimila Blaťáka „Ze zákulisí Tour de Franz“ zveřejnil dne 7. 9. 2016 a dne 17. 9. 2016 skutečnosti, které se dotýkají cti, důstojnosti a dobré pověsti Konopné církve (v registračním řízení), zejména pak těch členů sboru, kteří cyklistický projekt jízdy za papežem Františkem z Olomouce do Říma (20. 7. -10. 8. 2016) a sbírku Tour de Franz připravovali a podporovali – dobrovolnickou prací a neúčtovanými službami, aktivní účastí na některé z etap, materiálovými dary nebo přispěli na sbírku Tour de Franz.  V článcích „Jak to bylo v Římě a co znamená křesťanství“ a „Ti, bez kterých by cesta nebyla…“ bylo stručně řečeno uvedeno, že se pořadatelé Tour de Franz se od Konopné církve distancují, byla nazvána sektou, která zneužila pracně vydobytý mediální zájem k hulvátské sebepropagaci.


Fakta:

1.    Jak uvádí web www.tourdefranz.cz, pořadatelem Tour de Franz je pan Vlastimil Blaťák. Značka Tour de Franz není registrovaná, jako první ji prý uvedl prezidentský kandidát Vladimír Franz.Kdo jsou oni pořadatelé Tour de Franz se možná můžeme domnívat z textu.

2.    Cyklisty, kteří Tour de Franz z Olomouce do Říma absolvovali, byli vydavatel a pořadatel Vlastimil Blaťák a velekněz Konopné církve Dušan Dvořák.

3.    Oficiální partner Tour de Franz, jak uvádí web Tour de Franz, je oborná společnost Konopí je lék, z.s., kterou Dušan Dvořák s Radomírou Dvořákovou a dalšími založili v roce 2008 v Ospělově.

4.    Články v archivu Hanáckého večerníku dokládají, že pan Blaťák píše o hrubě nedemokratických skutcích veřejné moci vůči panu Dvořákovi a členům výzkumu Konopí je lék nejméně od roku 2014. Články (dnes skryté) jsou bezkonkurečně s největší čteností a dělají (dělaly) reklamu Hanáckému večerníku. Na založení Hanáckého večerníku (dříve Olomoucký večerník) pan Dvořák Vlastimilu Blaťákovi zapůjčil 10. tisíc Kč, které dosud nevrátil, leč na svých stránkách publikuje dehonestující články o Konopné církvi, které se nejen Dušana Dvořáka osobně dotýkají.

5.    Nejméně od začátku roku 2014 pan Blaťák ví, že členům výzkumu Konopí je lék sedm let zakazuje katolická církev, která v inkriminovaném článku údajně nazvala Konopnou církev sektou, vstup do kaple Nanebevzetí v Ospělově, přestože je kaple obecní.

6.    ŘK církvi (Arcibiskupství olomoucké), tak velvyslanectví ve Vatikánu a opakovaně Hanáckému večerníku bylo doloženo i s podpisem soudního znalce, že konfiskacemi výzkumnické farmy v Ospělově došlo ke ztrátám na životech a těžkým zdravotním poškozením občanů. Aby nebyli soudci a státní zástupci potrestáni za spáchané zločiny, vymysleli si, že konopí je prekurzor a jiné nepravdivé skutečnosti, o kterých pan Blaťák rovněž v Hanáckém večerníku podrobně psal.

7.    Sbírku Tour de Franz registrovala u Krajského úřadu v Olomouci nevládní organizace Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s., která má ve svých stanovách od 14. 5. 2016, odkdy je pan Blaťák členem správní rady této společnosti, podporu založení Konopné církve a je jednou z nevládních organizací, které jsou členy Konopné církve.

8.    Ujištění pana Blaťáka, že bylo údajně velvyslanectví Vatikánu o konopné masti dle receptu Konopné apatyky královny koloběžky první panem Blaťákem předem informováno, se nezakládalo na pravdě, přestože toto byla klíčová část mise velekněze za papežem.

9.    Panu Blaťákovi je známo, že lékaři doložili úspěch cannabisterapie na diabetes a jeho komplikace (např. ne amputace tzv. diabetické nohy, více než 10 tisíc amputací ročně). Ostatně v lednu 2016 v článku „Lucince pomáhá konopná mast. Rodiče postižené holčičky ji ale musejí shánět pokoutně“ o tomto „zázraku“ Hanácký večerník psal, pokoutním sháněním byly zřejmě míněny dary mastí od velekněze Dušana Dvořáka rodině Blaťákových.

10. Hovořit za této situace o zneužití projektu Tour de Franz Konopnou církví je proto velmi pokrytecké.O zveřejnění této omluvy požádala nevládní organizace Cannabis is The Cure,z.s.
Obrázek pod název tak, aby byl celý čitelný.