Konopná Noc básníků bude letos v Příkazích

V sobotu 20. srpna v Příkazích v zahradním areálu na Rybníčku začne od 17. hodin osmý ročník „konopné“ Noci básníků. 

Festival poezie, hudby, filmů pořádal do letošního roku konopný guru Dušan Dvořák každý rok na farmě v Ospělově. Kvůli vyšší kapacitě a lepší dopravní dostupnosti a zázemí však změnil nejen místo z Ospělova na Příkazy, ale také počet kapel, kterých má zahrát hned několik a s jednou, která bude překvapením. Zázemí Příkaz nabízí program pro celé rodiny na celý víkend, jsou tu hrady a zámky, hanácké muzeum, monastýr, možnost koupání, cykloturistiky, dobré ubytování prohlašují organizátoři na webu  http://noc-basniku.blogspot.com/.

Vstupné na Noc básníků je sto korun.

Noc básníku bude mít porotu ve složení zkušených porotců Petra Palarčíka a Michala Ruska a nově také jazzové zpěvačky Laďky Livingstone .  Kapely jako je např. Free Jazz Trio,Traviny jas, Stará dobrá ruční práce nebo Micky Poetic Band a závěrečné překvapení  dává prostor i pro milovníky hudby.  Bohatá konopná tombola je prý samozřejmostí, stejně jako různé konopné pochutiny. Zázemí místní zahradní restaurace slouží také jako ochrana navštěvníků pro případ deště, což se nedalo v Ospělově zajistit.

Akce je věnována Charlotě, což je parafráze k odvážné ženě jedoucí Dakar a americké odrůdě konopí Charlotta vysazené letos v Ospělově pro epileptiky. Akce je pořádána na podporu úspěšné registrace Konopné církve na ministerstvu kultury.  Registrační řízení bylo zahájeno letošního 14.července. Všem zájemcům o poezii posílá konopný  guru Dušan Dvořák níže uvedený morytát "Čest práci. Míru zdar. Zítra budeš pionýr!" s označením obdarovaných státních a veřejnoprávních adresátů i s obrázkem k morytátu a Noci básníků

Čest práci. Míru zdar. Zítra budeš pionýr!Od: Medical Cannabis Social Club <dusan.dvorak@konopijelek.cz>
Datum: 16. srpna 2016 0:12
Předmět: odvolání na rozhodnutí NS ze dne 29.7.2016 č.j. ZIN 99/2016 na žádost o informace dle zákona o informacích ze dne 15.7.2016 k justičně exekutivní mafii
Komu: podatelna@nsoud.cz, podatelna@nsz.brn.justice.cz
Kopie: ctnamety@ceskatelevize.cz, Rada ČT <radact@ceskatelevize.cz>,

Nejvyšší soud, Burešova 20, 657 37 Brno 


Na vědomí toliko elektronicky pro cenzurující media a Nejvyšší státní zastupitelství do spisů č.j. 1 NZN 408/2016 k  přezkumu VSZ č.j. 1 VZN 174/201 a č.j. 6 NZN 1303/2016 k přezkumu VSZ čj. 1 VZN 2639/2016 a 1 VZN 702/2013, viz http://nejvyssi-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/


Věc: odvolání na rozhodnutí NS ze dne 29.7.2016 č.j. ZIN 99/2016 na žádost o informace dle zákona o informacích ze dne 15.7.2016 k justičně exekutivní mafii

Odůvodnění:


1.    Nejvyšší soud dne 8. 7. 2016 pod č. j. Zin 94/2016 uvedl, že Nejvyšší soud ctí zásadu, že rozhodovací činnost a procesy vedoucí k rozhodnutí řádně odůvodňuje.


2.    V žádném z rozhodnutí NS č.j. 8 Tdo 1231 /2011, 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015 jsme však a advokáty nenašli odůvodnění k zabitým a zmrzačeným občanům prostějovskými soudci a státními zástupci zakazované všemi stupni exekutivy šetřit  i přes § 149 odst. 4 TZ, viz stanovisko nejen soudního znalce v oboru soudního lékařství MUDr. Matlacha z 11.5.2011 policii, soudu a státnímu zastupitelství na http://soudniznalec.blogspot.cz/


3.    Stejně tak jsme v usneseních NS nenašli vyrovnání se s netrestností dle §§ 28 a 31, odst. 1, ztrátou zkonfiskovaného majetku atd. zakázanou šetřit KS i KSZ Brno včetně nezákonností měření THC v konopí (viz stanovisko předsedy NS ze dne 21.4.2016 č.j. ZIN 38/2016, že judikatura k měření obsahu THC v konopí není, resp. že fízlové tak mohou krást beztrestně a se soudci a státními zástupci se šábnout s mastičkami nebo hulením), naopak v rozhodnutích NS byla vědomá lež odporující zákonu o prekurzorech a databázi TRIS, že konopí je prekurzor a zákon o NL není technicky předpis k výrobě konopí jako léku dle Směrnice 98/34/ES, aby věc nesměl v rozporu s úmluvami posoudit Soudní dvůr a soudci a státní zástupci nešli do vězení.


4.    Přesto dosud ani předseda NS (S 265/2016, S 316/2016), ani předseda US, ani mistr spravedlnosti nenechali tyto zločince a mafiány v talárech šetřit. PS. Těším se, že odůvodnění najdu v rozhodnutí NS ze dne 30.5.2016 č.j. 6 Tdo 323/2016, dosud nezveřejněno.


5.    Protože v přezkumech na ministerstvu spravedlnosti, KSZ Brno a VSZ v Praze a Olomouci tvrdí, že v uvedených rozhodnutích se s tímto NS vyrovnal a vše je OK a vyplývá to z usnesení, požádal jsem o sdělení, ze které konkrétní pasáže výše uvedených usnesení NS to vyplývá, třeba neumím číst a potřebuji napovědět nějakým třeba nějakým prof. JUDr. PhD, který snad číst umí číst nejen základy práva šaría!


6.    Rozhodně nesouhlasím s tvrzením NS, že jde o vytváření nových informací, viz č. j. Zin 94/2016 a nezbytnost řádného odůvodnění. Žádám, aby mi byly předmětné pasáže o vyrovnání se se zabitými a zmrzačenými spoluobčany předsedou NS přesně citovány, protože pokud tam nejsou uvedeny a já tam odůvodnění nevidím stejně jako výše uvedených důkazů netrestnosti, je to setrsakra silný důvod k podání návrhu na kárná řízení s takovými justičními mafiány.  


7.    Stejně tak rozhodně nesouhlasím se tvrzením, že jde o nové informace, když žádám vědět, které ustanovení kterého předpisu  upravuje fakt, že jsem dostal 10 tisíc Kč pokuty za údajně nepatřičné prekurzorové dovolání č.j. 8 Tdo 1231 /2011


8.    Žádám také vědět, jestli o této pokutě rozhodla soudružka soudkyně NS Šámalová, nositelka ceny za nejlepší prekurzorový judikát k ochraně justiční mafie, nebo soudkyně OS Prostějov Otrubová, nositelka ceny ….. nepublikovatelné …., protože to z rozhodnutí soudružky Šámalové není zřejmé, stejně tak z rozhodnutí soudružky Otrubové.


9.    Soudružka Otrubová mi také 4.5.2012 č.j. 0 NT 820/2011 dala pokutu 10 tisíc Kč, i když to v poslední větě rozsudku č. j. 3 Tz 1/2012 pan soudce Šabata z NS dne 23.2.2012 zakázal, ale soudruhy senátu NS 11 Tdo 181/2015 to vůbec nezajímalo a věc opět neodůvodnili, ač šlo o pokutu z předmětného trestního řízení projednávaného v dovolání jako důkaz letité zvůle soudružky Otrubové.


10. Zítra má být obnova 0 NT 820/2011 z 4. 5. 2012, kdy soudružka Otrubová jednala neveřejně a bez možnosti odvolání a pokutu mi udělila i přes závazné stanovisko NS. 


11. Zítřejší jednání  udělala soudružka Otrubová opět neveřejné, nemám tam jít, stejně tak veřejnost, ale mám si prý zvolit k řízení advokáta z důvodů nutné obhajoby. Zřejmě soudružka Otrubová předjímá další ústavní stížnost? Nebo to je OK a s advokátem se šábnou napůl? To je normální udělat řízení neveřejné, zakázat poškozenému účast na řízení a nutit ho zvolit si k řízení o pokutě 10 tisíc projednávaní pod č.j. 0 NT 820/2011 advokáta, když čtení českého jazyka na http://www.nsoud.cz/ č. j. 3 Tz 1/2012 by zvládl žák ZŠ? Stačí kliknout, poslední věta rozsudku.


12. Pokud ještě jednou nějaký justiční RSDr. Prekurzor v rozhodnutí uvede, že si máme vzít advokáta k předmětné věci a my jich měli desítky a také za soudně znalecké posudky dali stovky tisíc a proti justičně exekutivnímu kartelu mafie v talárech nejde nic činit, at si hledá výklad k článku 23 LZPS, bude ho už letos potřebovat. Moje trpělivost s mafiány s razítky je u konce.


13. Nebo doporučuji do Jezuitské na nejvyšší obchodní státní zastupitelství soudruhu RSDr. Prekursor Zemanovi napovědět, ať povolí aktuální přezkumy a řádné prošetření nezákonných rozhodnutí mafie na VSZ, je to k veřejné kontrole talárové mafie pod supervizí ministrů nespravedlnosti uvedeno i s dnešním dodatkem a čísly jednacími výše v záhlaví.


14. Takže souhrnně sdělte, kde přesně v usneseních je pojednáváno o zločinech soudců a státních zástupců a jak je to pokutou za nepatřičné dovolání.


15. Čest práci. Míru zdar. Zítra budeš pionýr!


Dne 15. 8. 2016


Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1. 1962, 798 55 Ospělov 6, korespondenčně Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc