Kalendář pošty pro okurkové prázdniny RSDr. Pavla Prekurzora Rychetského a jeho chemické mediální company od Kyselého zelí a v kopii zasíláno také cenzurujícím mediím

1.7.2016 
A kdo jako první ze soudců řekl lež, že konopí je prekurzor, aby věc neřešil Soudní dvůr a soudci mohli dál páchat zločiny? No přece soudruh soudce Lukovský z KSČ v Krně, soudruzi z KSČ v hanáckém Prostějově s unijním právem vůbec nevěděli, co dělat, viz důkaz - předposlední odstavec, že zákon není technickou normou ........., protože ....... a dál?
Krno je prekurzorů ráj, na ÚS a NS je rádi maj! 

 29.6.2016
Návrh na omezení právní způsobilosti justičních prekurzorů
Pavla Rychetského, Pavla Šámala a Pavla Zemana
Není Rudý Šavel jako Prekurzor Pavel
www.europe-cannabis.eu
přímý link na návrh omezení způsobilosti chemiků justice
http://european-cannabis.blogspot.com/
22.6.2016
Muslimy a mešity v ústavní prekurzorové mlékárně v Krně nechceme!
II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16 50 tisíc za měsíc RSDr. prekurzorového štěstí rakoviny!
Alah Cannabis Prekurzor Akbar!
http://www.europe-cannabis.eu/


Konopná církev ve spolupráci s brněnskými studenty žurnalistiky pořídila unikátní tajné záběry z kárného řízení s ústavním soudcem RSDr. Prekurzorem Suchánkem - soudcem zpravodajem II. a III. senátu proti manželům Dvořákovým z Olomouceč.j. II. ÚS 3196/15 a č,j. III. ÚS 396/16 ve složení obou personálně a funkčně stejných prekurzorových senátů
RSDr. Prekurzor Fiala, předseda VUMLu, RSDr. Prekurzor Filip, člen,
RSdr. Prekurzor Suchánek, soudce zpravodaj VUMLu a Lidových prekurzorových milicí Ustavního soudu.
Snímek v sekci Nejčtenější jako první zveřejnili studenti žurnalistiky FSS MU v Brně
http://www.munimedia.cz


 17.6.2016
Soudci se budou zodpovídat za krimianlizaci pěstitelů konopí soudu.
Hanácký večerník, 17.6.2016
http://www.hanackyvecernik.cz/zpravy/soudci-se-budou-zodpovidat-soudu-za-kriminalizaci-pestitelu-konopi-vime-to-prvni

http://www.konopnacirkev.cz/


11.6.2016 
Citace objevu ústavního konopného chemika RSDr. Pavla Prekurzora Rychetského k objevu konopného prekurzoru č.j. II. ÚS 664/12 a oprávněnost nominace na Nobelovu cenu za ústavní chemii mezinárodních úmluv:
„Ústavní soud porušení základních práv a svobod neshledal ...... stížnost je zjevně nedůvodná ….. Nejvyšší soud podrobně objasnil, z jakých důvodů nepředložil Soudnímu dvoru Evropské unie k rozhodnutí předběžnou otázku. Učinil totiž závěr, že zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, není technickou normou, kterou je třeba nahlásit podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/34, o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů s tím, že takový postup je vyloučen již s ohledem na ustanovení § 1 odst. 1 uvedeného zákona, podle něhož povinnosti stran zacházení s prekurzory a pomocnými látkami vykonává podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství členský stát.“ 


Viz: http://www.usoud.cz/ a stížnosti členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure), které byly vždy označeny za zjevně nedůvodné:  č.j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16, viz  rozhodnutí MZ ČR ze dne 14. 3. 2016 č.j. MZDR 14780/2016-4/MIN/OVA ke konopí jako prekurzoru na http://ministerstvo-zdravotnictvi.blogspot.com/ Nositel ceny Lakýrnictví Františka Palackého
(8.6.2016 v Olomouci)

RSDr. Pavel Prekurzor RychetskýBlahopřejné zdravice o předních světových chemiků mezinárodních úmluv
přišly v minulém týdnu na ústavní soud dokonce i ze záhrobí 

 Дорогой товарищ политических наук

Pavel Prekurzorovič Rychetský

Поздравляем с открытием предшественника пеньки
Нобелевская премия по химии конституционного заслуживают
Ваш Леонид Брежнев
3.6.2016
RSDr. Pavel Rychetský
a jeho tým ústavních chemiků nominován na
Nobelovu cenu za objev konopí jako prekurzoru

http://www.hanackyvecernik.cz/zpravy/je-konopi-prekurzor-rychetsky-bude-nominovan-na-nobelovku-za-chemii
Blahopřejeme

PS. Už brzy v ulicích Brna hezké nominační plakáty a blahopřejné zdravice k objevům a studiím č.j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16.