Dušan Dvořák a kauza Veřejné služby obce (2006). Vyjádření Primátora (2010) a děkana Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci (2015, bod 2 o tom, co se děje, když se krade, až se chrochtá)

Zdroj: http://www.hanackyvecernik.cz


Otevřený dopis primátorovi Olomouce

 

Vážený pane primátore,

byl jsem jedním z iniciátorů loňské žádosti olomouckým zastupitelům o nefinancování stavby aquaparku z městského rozpočtu, kterou podepsalo zhruba 2 500 spoluobčanů. Většina zastupitelů radniční koalice bohužel nectí vlastní programové prohlášení (a předvolební sliby), a rozhodla se i přes protesty veřejnosti podnikat s městským majetkem. Nejprve jste v červnu 2004 prosadili stavbu aquaparku z 350 milionového městského úvěru. V září 2005 jste navrhl (-i) vytvořit s rakouskou firmou Atzwanger (městskou) obchodní společnost Aquapark Olomouc. Město Olomouc - dle vašich slov a informací pro ZMO - má v této věci investovat téměř půl miliardy korun. Je velmi pravděpodobné, že v závěru půjde o mnohem větší zatížení městského rozpočtu.

Za situace, kdy se Vám osobně údajně nabízel a následně byl odmítnut soukromý investor s prosperující verzí aquaparku za třetinu rozpočtované ceny, což má podle prosincového rozhodnutí zastupitelů vyšetřit kontrolní výbor ZMO, je vytvoření (městské) obchodní společnosti s finančně ztrátovým, energeticky i provozně extrémně náročným projektem aquaparku velmi podivné. Nabízejí se také otázky, zda jde o obludnou korupci, nebo "jen" hloupost či naprostou lhostejnost vůči úsporám a výdajům z městské kasy. Tak či tak je rozhodnutí špatnou zprávou budoucím generacím i životnímu prostředí.

Možná se domníváte, že Vaši čest neohrožuje, že chcete v rozporu s posláním veřejné správy i vlastním programovým prohlášením podnikat s městským majetkem. Jsem jiného názoru. Jsem přesvědčen, že Vaši čest bude zcela jistě ohrožovat i to, pokud se dlouhodobě nezasadíte, aby vznik obchodní společnosti pro stavbu a provozování olomouckého aquaparku nebyl v zastupitelstvu schválen dříve, než budeme znát závěry šetření kontrolního výboru olomouckého zastupitelstva (do 16. května 2006) a až bude orgány činnými v trestním řízení potvrzeno, že celou akci neprovází porušení zákonů.

V prosinci 2005 předalo Okresní státní zastupitelství v Olomouci můj podnět na porušení zákona v dané věci Policii ČR. Kromě zneužívání pravomoci veřejného činitele či nedbalosti při správě cizího majetku může být založení "městské" obchodní společnosti vedeno snahou účelově obcházet zákon o zadávání veřejných zakázek. V tomto případě stamilionové zakázky stavby aquaparku, na kterou společnost s nejprve minoritní účastí města nemusí vypsat veřejnou soutěž. Po realizaci stavby chcete změnit poměr kapitálové účasti města Olomouce a - jak jste při naší společné debatě v září 2005 sdělil v ČT24 - město Olomouc bude investovat ještě 12,5 milionu Eur. Jak velká škoda může našemu městu vzniknout, zůstává zcela otevřeno. Neznám znění navrhované obchodní smlouvy, je ovšem jasné, že se vstupní investice nevrátí a záměr rakouského investora má jistě jiné opodstatnění, než filantropii vůči olomouckým milovníkům aquaparku. Zastupitelům byl pouze sdělen naprosto nerealistický záměr "čistého" provozního zisku cca 8 milionů Kč s celoroční návštěvností více než tisíc návštěvníků denně. Cena za jeden metr vodní plochy, která je až pětkrát dražší, než v jiných městech, je pouze jedním z důvodů nevratnosti vložené investice. Celá akce je výhodná pouze pro majitele pozemků, prodejce luxusních bazénů do aquaparku, okolní supermarkety a hypermarkety, kterým nažene nové zákazníky, pro členy statutárních orgánů atd. Pro naše město však jde o zcela ztrátovou věc.

Nesdílím Vaše přesvědčení, že je aquapark umístěný ve frekventované obchodní zóně vhodnou relaxací i místem odpočinku, že jde o věc veřejného zájmu a úkol veřejné správy. Je to jen jedna ze součástí celého řetězce konzumního chování. Z tohoto důvodu se však na Vás neobracím a neočekávám zmenu hodnotových priorit, které (nejen) v zastupitelstvu bohužel převládají. Žádám Vás pouze, abyste se alespoň zasadil o to, aby celá akce nebyla spojována s kriminálním chováním. Věřte, že bych si rád primátora i zastupitelů vážil.

Dušan Dvořák


 nn