Tisková zpráva ze dne 6.4.2016 k porušování judikatury a zákonů


Policie ČR dne 21.1.2016 č.j. KRPA-443286-28/TČ-2015-001175-1

Skutek: Obviněný vezl v automobilu 82 ks 10 cm velkých v Rakousku zcela legálně koupených sazenic konopí a byl zadržen hlídkou dopravní policie v Praze v listopadu 2015 a následně obviněn z nedovolené výroby drog. 

Citace z obvinění k měření obsahu THC v konopí: „Vzhledem ke skutečnosti, že k aplikaci se užívají jen vrcholové části a čepele, bez stonků a řapíků, byla provedena separace částí vhodných k aplikaci a jejich homogenizace rozdrcením a síťováním. Následně byla analyzována tato separovaná drť o hmotnosti 20, 437 g netto. V této rostlinné drti byla kvantitativní analýzou stanovena koncentrace 3,3 hm % delta-9-tetrahydrokanabinolu, což odpovídá 0,67 g THC v této rostlinné drti.“ 
  
Vady obvinění:
1.    Trestným činem je pouze nad 1 gram THC v konopí, viz Nařízení vlády a judikatura: Rozhodnutí NS čj. Tpjn 301/2013
2.    Trestným činem za držení sazenic konopí nemůže být nejen přestupek, ale navíc mylně kvalifikovaný jako nedovolená výroba drog, viz trestní zákoník a judikatura: Rozhodnutí NS č.j. Tpjn 300/2014
3.    Nezákonnost měření obsahu THC v konopí, které je v hrubém rozporu se zákonnou definicí konopí uvedenou v zákoně o návykových látkách (celá nadzemní část rostliny včetně vrcholíků), Rozhodnutí NS č.j. Zin 38/2016