Archanděl Uriel

Archandělé a bohové
(židokřesťanský, zjeven 12.ledna 2016 na území gubernie Bohmen und Mahren a dne 16.ledna na smrt Jana Palacha zveřejněn na You Tube a FB - najdete ZDE)

Jméno Uriel znamená „Bůh je světlo", „Boží světlo" nebo „Boží oheň", protože tento archanděl osvětluje situace a poskytuje prorocké informace a varování. Uriel například varoval Noa před nadcházející potopou, pomohl proroku Ezrovi interpretovat mystické předpovědi o příchodu Mesiáše a přinesl lidstvu kaba­lu. Urielovi je rovněž připisováno, že věnoval lidstvu znalosti alchymie - schopnost proměňovat základní kovy ve vzácné i schopnost zjevovat se ve vzduchu.
Uriel je pokládán za nejmoudřejšího anděla. Je čímsi jako sta­rým mudrcem, na kterého se můžete obrátit, potřebujete-li něja­ké intelektuální informace, praktická řešení a tvůrčí nápady. Mís­to, abyste chodili za mudrcem k hoře, přijde Uriel okamžitě za vámi. Nicméně osobnost Uriela není při příchodu tak výrazná, jako například Michaelova. Nemusíte si ani uvědomit, že Uriel přišel zodpovědět vaše modlitby, dokud si nevšimnete, že se ve vaší mysli objevil nějaký skvělý nový nápad.
Snad díky jeho spojení s Noem i jeho úzkému vztahu s takový­mi elementy počasí, jako je hrom a blesk, je Uriel pokládán za archanděla, který pomáhá se zemětřeseními, záplavami, požáry, hurikány, tornády, přírodními pohromami a změnami na země­kouli. K odvrácení takových událostí nebo k nápravě škod přivolejte Uriela.

Pomáhá:
    * s alchymií
    * s božskou magií
    * s klimatickými změnami na zeměkouli
    * s řešením problémů
    * s duchovním pochopením
    * se studiem, testy a studentům
    * s počasím
    * se psaním

INVOKACE
Protože má Uriel tolik schopností a pomáhá v tolika sférách života, vyplatí se přivolávat ho pravidelně. Myslete na něho jako na učitele, který dohlíží na životní lekce. Jeden z hlavních způsobů, jímž nám pomáhá, spočívá v tom, že nám poskytuje dodatečné informace ke kompetentním rozhodnutím. V takových případech ho přivolávejte následujícím způsobem.

„Archanděle Urieli, žádám tě o tvoji moudrost v (popište situaci, o kterou se vám jedná). Potřebuji co nejvíce informací, abych si udělal jasno v celé situaci. Pomoz mně, prosím, učinit informované rozhodnutí, abych viděl situaci ze všech perspektiv. Pomoz mně, prosím, jasně slyšet a chápat tvé informace a přistupovat k nim s tak otevřenou myslí, jak je jen možné. Děkuji ti, Urieli."

< Archanděl Sandalfon Archanděl Zadkiel > 

Milovaný archanděle Sandalfone, doručiteli všech modliteb, na které přinášíš odpovědi, žádám tě nyní o pomoc. Doruč, prosím, Bohu co nejdříve moji modlitbu (odříkejte modlitbu). Žádám tě, abys mi předal jasnou zprávu, kterou snadno pochopím. Dej mi, prosím, vědět o pokroku mé žádosti a zda mám něco udělat. Děku­ji ti a amen."