Žádost o stanovisko univerzitySent: Monday, August 10, 2015 9:07 AM
To: Dušan Dvořák; Hladky Rostislav; rektor@upol.cz; Petr BilíkPředmět: Re: Žádost o informace a stanovisko univerzity jako soudně znalecké instituce
Děkuji vám, soudruhu rektore, 
 za oportunistický postoj Univerzity Palackého.
Kdyby lidem hlavy uřezávali, vy byste servilně mlčeli a dělali, že nic nevidíte
Hlavně se si zvěte do Olomouce  myslitele a vědce, abyste pak v reálně situaci dosvědčovali,
že jejich poznatky a mravní integrita pro vás znamenají jen akademické žvanění
a hájit pravdu se na olomoucké univerzitě nenosí jako za bolševika a šosák je značkou vzdělance
Jestli mi zbyde sil, doložím akademíckému senátu, jaké jste kreatury a karikatury odbornosti
aby každý student této univerzity věděl, že se ocitl v žumpě nikoliv chrámu vzdělanosti

Čest práci, soudruzi z Palackého Univerzity 
hanácké provinční stupidity a vlezdoprdelismu
Dušan Dvořák
Ps: Mária Brodská spáchala sebevraždu
http://konopijelek.blogspot.cz/2012/05/zena-souzena-za-lecbu-konopim-spachala.html

Dne 9. srpna 2015 10:07 Hladky Rostislav <rostislav.hladky@upol.cz> napsal(a):
Rostislav Hladky se po 15 letech intenzivní výuky naučil slovensky
Vážený pane Dvořáku,

z pověření rektora UP  prof.  Jaroslava  Millera reaguji na Váš dopis s žádostí o informace a stanovisko univerzity jako soudně znalecké instituce a níže přikládám vyjádření Právnické fakulty UP k poskytnutí odborného stanoviska k Vámi předloženým otázkám.
Vyjádření Právnické fakulty vystihuje  postoj Univerzity Palackého a všech dotčených součásti k této věci. Univerzita Palackého v Olomouci neshledala důvod hodný zřetele a nehodlá poskytovat své odborné stanovisko k Vašim otázkám.
S přáním pěkného léta

PhDr. Rostislav Hladký
Kancléř
Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 8
771 47 Olomouc


Vyjádření PF UP v Olomouci k žádosti pana D. Dvořáka o stanovisko univerzity


Právnická fakulta UP v Olomouci nehodlá poskytovat své odborné stanovisko k otázkám, které svým dopisem ze dne 10. 7. 2015 pan D. Dvořák předložil rektoru UP v Olomouci, a to z následujících důvodů:

UP v Olomouci (ani PF jako její složka) není znaleckou institucí, která by měla zákonem založenou povinnost poskytovat (na žádost) svá odborná stanoviska. Rozhodnutí o vypracování odborného stanoviska je tudíž dobrovolné a přichází do úvahy tam, kde univerzita (fakulta) plní pozici společensky odpovědné instituce nebo v případech poradenství osobám nacházejícím se v sociální tísni, nebo v případě smluvně dojednaného závazku mezi objednatelem stanoviska a UP v Olomouci. Možnost dobrovolného vypracování stanoviska na žádost však v tomto případě nepřichází v úvahu. Jak totiž plyne ze samotné žádosti pana Dvořáka, stanovisko univerzity hodlá využít v rámci podání a projednání své ústavní stížnosti k ÚS ČR. Zde připomínáme, že řízení před Ústavním soudem je založeno na podmínce tzv. povinného advokátského procesu, když účastník musí být zastoupen advokátem (z.č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu). Vyjádření se k otázkám pana Dvořáka je tudíž věcí advokáta, kterému za jeho právní služby náleží odměna. Úkolem Právnické fakulty UP není suplovat povinnosti advokáta v řízení o ústavní stížnosti. V případě nejasností nebo potřeby odborného výkladu se na UP může advokát obrátit s žádostí o vypracování odborného stanoviska. Zde však musí být připomenuto, že poradenskou/analytickou činnost provádí Univerzita (Právnická fakulta) v takovém případě na základě smluvního ujednání. Za vypracování stanoviska/rozboru problematiky pro dotčeného advokáta náleží fakultě poplatek/cena, která se pohybuje v návaznosti na rozsah a náročnost práce.

[zpracoval prod. Hamuľák]

Motto: Metrosexualita je jarem Univerzity PalackéhoVizín alias Ondrej Hamuľák

 
________________________________________

Dne 10. července 2015 22:40 Medical Cannabis Social Club <dusan.dvorak@konopijelek.cz<mailto:dusan.dvorak@konopijelek.cz>> napsal(a):

Dušan Dvořák, MMCA, 12.1.1962, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

Univerzita Palackého

Věc: Žádost o informace a stanovisko univerzity jako soudně znalecké instituce

Vážený pane rektore

V loňském roce jsem Vám k mé osobě doložil vyjádření emeritní rektorky profesorky Jany Mačákové[1] a emeritního rektora profesora Josefa Jařaba[2] i se smlouvami spolupráci s Univerzitou Palackého již od roku 1996, dokládám dále odborná vyjádření kolegů a expertů ve věci povolaných docenta Petera Ondry[3] z Ústav soudního lékařství a čestného doktora univerzity docenta Lumíra Hanuše[4] Mohl bych doložit celou řadu dalších referencí[5]  a jsem Vám v žádosti plně k disposici, bude –li třeba.

Omluvte mne prosím za formální záhlaví. Vaše rozhodnutí bude přílohou páté stížnosti ve věci práva na výzkum a dostupnost léčby konopím, důkazy porušování Listiny základních práv a svobod v řadě klíčových článků včetně práva na život a zákazu mučení doložených i soudním znalcem MUDr. Radkem Matlachem[6], mohu doložit další a další[7]. Žádná vyjádření znalců a argumentaci však dosud ani ústavní soud nepřijal, ani se k nim nevyjádřil, ani mi nepovolil přístup k Soudnímu dvoru EU. Vyjádření univerzity nepřehlédnou, doufám.

Žádost se týká vyjádření tří fakult – přírodovědecké, právnické a lékařské.

Velmi snažně Vás prosím o souhrnné vyjádření Univerzity Palackého. Jsem opravdu velmi unavený a v časové tísni vyjednávat s fakultami zda vůbec odpoví. Z otázek pochopíte proč.

Otázky k vyjádření:
1)     Je konopí prekurzor?
2)     Je konopí škodlivinou, nebo jedním z nejbezpečnějších přírodních léčiv na světě?
3)     Jsou rozdíly obsahu účinných látek v konopí odlišné, když obsah např. kanabinoidu THC změříte z celé rostliny včetně kořene, z celé nadzemní části rostliny, pouze z plodonosných, nebo naopak kvetoucích vrcholíků, nebo dokonce změříte obsah kanabinoidů pouze a jen z květu?
4)     Je možné Nařízení ES (o prekurzorech) přímo transponovat do zákona[8]?
5)     Je judikát netrestnosti cannabisterapie z ledna 2008[9] „podepřen“ v novém trestním zákoníku §§ 28 a 31, odst.1[10]?

Děkuji předem za Vaši laskavost a přeji pevné zdraví a klidný čas.

V Ospělově dne 10.července 2015              Dušan Dvořák v.r.

Zasláno z emailu: dusan.dvorak@konopijelek.cz<mailto:dusan.dvorak@konopijelek.cz>

________________________________

[1] http://sanitasanimae.blogspot.cz/2014/09/prof-mudr-et-phdr-jana-macakova-csc.html

[2] http://sanitasanimae.blogspot.cz/2014/09/profphdr-josef-jarab-csc.html

[3] http://sanitasanimae.blogspot.cz/2014/09/doc-rndr-peter-ondra-csc.html

[4] http://sanitasanimae.blogspot.cz/2014/09/docrndr-lumir-ondrej-hanus-drsc-drhcmult.html

[5] http://dusandvorak.blogspot.cz/2015/02/reference-na-dusana-dvoraka.html

[6] http://sanitasanimae.blogspot.cz/2014/09/mudr-radek-matlach.html

[7] http://sanitasanimae.blogspot.cz/2014/09/mudr-ales-skrivanek-phd.html

[8] http://europe-cannabis.eu/  (zapovězená otázka SDEU číslo 1)

[9] http://cannabis-dukazy.blogspot.cz/2014/10/pravni-argumentace-k-netrestnosti.html

[10] Při vědomí nedostupnosti cannabisterapie, kdy poslanci přikázali občanům pouze kouřit vysoce omamný květ z Holandska a neomamné odrůdy vhodné například na epilepsii a neomamné či omamné cílené metody (spray, čípek, mast, tinkturu nebo kapky) nelze produkovat a dostat povolení, jak dokládá nenotifikovaný § 24 a) a 24b) zákona o návykových látkách ve spojení s vyhláškou č. 221/2013 Sb. notifikovanou v nouzovém režimu pro katastrofy a cenou terapie pro občana 10-50 tisíc Kč/měsíčně v lékárně-----------------------------------------------------------------------------------


Dne 10. srpna 2015 

Napsali všem 

Prosím o odstranění mého jména

Metrosexuálové, filcky a buzeranti
jsou jarem
Palackého univerzity v Olomouci

Děkuji
Petr Ladislav KodymProsím o odstranění mého jména z databáze oslovovaných v rámci této korespondence.
S díky P. Ondra

Prosím o odstranění mého jména z dějin
Kurzy kamenování a ženské obřízky jsem již na Palackého a Karlově univerzitě absolvovala
Zvláště doporučuji asistenta Tomáše Zimu z UK a sekundáře UP Rostislava Hladkého
Mária Brodská

Prosím o odstranění mého jména z korespondence, která mě nezajímá.
Děkuji moc
Božena Jirků


Prosím o odstranění mého jména z této "výměny názorů".
Josef Jařab
Palackého univerzita v Olomouci v rámci zahraniční spolupráce
Otevřela kurzy ženské obřízky a kamenování
http://up-olomouc.eu/
Kyselé zelí
Připojuji se k předchozí žádosti a prosím o odstranění mé adresy z této konverzace. 
Děkuji, 
Lenka HoláMUZETE PROSIM PRESTAT ODPOVIDAT VSEM,
nebo alespoň me z teto konverzace odstranit. 
DEKUJI
Meriem


9. 8.2015 

Vážení, jsem ze stanoviska zpracovatele Hamuľíka  tak nějak negativně povznesen, řečeno nově. Po staru, je mi z toho na zvracení. Jednak z toho, kam se ta společnost dostala a kam spěje. Na druhé straně pak z toho, že podle titulů a CV na netu UP může tento člověk dále vzdělávat lidi v právním oboru. Ale jak říkával blahé paměti profesor Havelka na VUT v Brně . Nemusíte z matematiky vědět vůbec nic a budete významnými osobami této společnosti. :-)

 Dostal pět otázek, kdy podle obecné logiky byly žádány odpovědi ANO a NE. 

Místo toho se nám dostalo "výchovného" náhledu učitele, který kárá žáka. Pokud jakkoliv dospěl k tomu, že fakultě, potažmo universitě nepřísluší se k danému tématu podle čehokoliv vyjadřovat, pak stačily první dvě věty. Ostatní je jen bodání do vosího hnízda resp. ponoukání lidí k přemýšlení o tom, kdo dnes reprezentuje právo a čím je hodnocena společnost. 

Kladu  řečnickou otázku, která  mi vyplynula : " Kdo je advokát ? " Podle dnešních měřítek, ten který je členem profesního sdružení - tedy advokátní komory. A ptám se dál, je členství v advokátní komoře dokladem profese advokáta, tedy člověka, který stojí  za svým klientem. Není, protože jeho slib k autoritě, tedy advokátní komoře podle textu  „Slibuji na svou čest a svědomí, že budu ctít právo a etiku povolání advokáta a chránit lidská práva. Slibuji, že budu dodržovat povinnost mlčenlivosti a dbát důstojnosti advokátního stavu.,není právně uchopitelný pokud si položíme otázku.Co je to etika povoláni advokáta ? Tato otázka nemá jistě definici právní. Takže podle mne celá profese advokátní je jen vágní sdružení lidí se stejným zájmem - penězi klientů. Ostatně pan Hamuľík ve své části o penězích hovoří často :-). 

Možná by nebylo od věci, kdyby se vazbami klient, advokát, soudce začal právní stav jako takový zaobírat, protože stávající stav, kdy  pokud se chcete někde hájit a nenajdete člověka, který v profesi advokáta je schopen myšlenkově pojmout co po něm jako klient chcete tak jste v právní pasti a pro dobrání se pravdy musíte napřed změnit právní stav, což Dušane pravda na jeden život vezdejší jistě není :-)

Děkuji Vám za váš čas. Kdo mne pochopil, nechť se přihlásí o pivo, kdo mne nepochopil a má odvahu, může se zeptat. Ostatní pak upomínám na mé životní krédo.

Neumíš - Naučím Tě, Nevíš - Pomohu Ti, Nechceš - Nepotřebuji Tě :-)

Pěkný zbytek neděle
Oto Kaděrka

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Každý den spáchá v USA více než 23 veteránů sebevraždu. Každý den!
Všem téměř bez vyjímky pomáhá konopí vypořádat se s posttraumatickou stresovou poruchou!
Leč konopí je většinou nedostupné nebo zakázané, stejně jako výzkum! 
http://cannabis-research.blogspot.cz/