Hanácké konopné zprávy čtou Hanáci od roku 2005 v rámci emailového bombardingu Kyselé zelí, http://zelikysele.sweb.cz/Konopné pětiletky

2000 - ZDE

2005 – ZDE 
 
 Hanácké konopné zprávy 7.6.2015 - nedělní poezie dle Urválka a Viana 

Capo di Tutti Capi CannabisTherapy
vám k nedělní chvilce poezie nabízí:

Titulní strana Olomouckého večerníku, který vyjde ve čtvrtek 11.června 2015 společně s článkem o porušování zákonů policií s mediálním souhlasem zkorumpované justice.


 Hanácké konopné zprávy 9.6.2015 - ministerské 
Ministerstvo zdravotnictví zakazuje masti, čípky, výtažky, tinktury, spravy a povoluje pouze Joint notifikovaný u Evropské komise - důkaz? stačí kliknout!Který novinář/-ka to chápe a dokáže tu vědomou zrůdnost konanou za letitého mlčení medií a soudů pojmenovat a zveřejnit, dostane velkou mastičku, viz www.konopijelek.cz, kterou si v lékárně rozhodně nekoupíte právě díky znění zákona konopí  do lékáren, který přikázal konopí kouřit!

   
Hanácké konopné zprávy 12.6.2015 - víkendové osvětové 


STRUČNÁ VÍKENDOVÁ OSVĚTA S DUKAZY O JUSTIČNÍ KORUPCI

VE VĚCI KONOPÍ S DÁRKEM A POZVÁNKOU V PŘÍLOZE  1. Opakované letité nepoložení žaloby, resp. žádaných předběžných otázek Soudnímu dvoru EU s doložením porušení práva EU v rozporu s čl. 267, odst.3 Smlouvy o fungování EU, a tedy vědomé porušení čl. 36, 38 a 39 Listiny základních práv a svobod - ústavní soud stížnost odmítá včetně níže uvedené argumentace a důkazů bez odůvodnění, stejně tak Evropský soud pro lidská práva!
  2. Ignorování nenotifikace (neoznámení) novelizací zákona o návykových látkách ve věci pěstování a výroby konopí Evropské komisi dle povinnosti Směrnice 98/34/ES po vstupu do EU až do novelizace zákonem č. 273/213 Sb. s platností od 1.1.2014, v důsledku čehož je zákon o návykových látkách od 20.5.2004 do 1.1.2014 nevymahatelný - neúčinný , viz judikatura Soudního dvora EU k neoznámení technického předpisu č.j. C -194/ 94 a C-390/99. Soudní dvůr EU důsledky porušení notifikace z povinnosti dle Směrnice 98/34/ES aplikoval i v trestních sporech pod č.j. C‑267/03 a C-20/05. Vědomé porušení čl. 39 Listiny základních práv a svobod.
  3. Ignorování neexistence právní normy měření obsahu THC v konopí a dokonce ani nevážení zkonfiskovaného konopí před měřením v souladu se zákonnými definicemi konopí dle § 2 zákona o návykových látkách a ignorování závazné unijní normy měření obsahu THC v konopí (jeho sběr, určení obejmu atd.) uvedené v novelizované příloze č. 1 Nařízení ES č. 1122/2009, a to v době, kdy je od 20.5.2004 občanům povoleno pěstovat konopí bez ohlášení do 100m2 / osobu dle § 29 zákona o návykových látkách, a tedy vědomé porušení čl. 39 Listiny základních práv a svobod.
  4. Ignorování zákonem daného práva na pokusnické bádání a průmyslovou výrobu konopí bez povolení úřadů a bez omezení obsahu THC dle znění § 5, odst. 5 zákona o návykových látkách do 1.4.2013, tzn. ve znění platném do nenotifikované novelizace zákonem konopí do lékáren č. 50/2013 Sb., a tedy vědomé porušení čl. 15, 31, 36 a 39 Listiny základních práv a svobod.
  5. Ignorování Úmluvou o lidských právech, Listinou základních práv a svobod, unijní a českou judikaturou a zákony daného práva na terapii a výzkum konopí a vědomé porušení judikátů č.j. C‑137/09 a č.j. 3 T do 52/2008 (Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2008) a §§ 28 a 31, odst. 1 trestního zákoníku, protože společensky prospěšného jednání není možné dosáhnouti jinak.
Který novinář/-ka tuto výše uvedenou justiční korupci pochopil a napíše/zveřejní také vyjádření koktající protistrany (k daným faktům), dostane velké balení konopné masti, která zachrání nohu diabetika před amputací. Když napíše i důkazy o spáchaných zločinech včetně zabití lidí v důsledku konfiskací konopí, což lékaři roky dokládají, dostane balení dvě. Když daný novinář/-ka napíše i o tom, jak záhadně se v Prostějově v policejních skladech např. při první konfiskaci proměnilo 800 dvoumetrových rostlin konopí na pouhých 24 kg zelené sušiny (údajný toxikomanický materiál), když kromě tohoto množství rostlin bylo zkonfiskováno také 5 kg květu z úrody 2008, které se nikde v záznamech neobjevily, dostane tři velká balení konopné masti. 

Hezký víkend s přílohou.
Dušan Dvořák v kresbě Jana Drápely, video František Čermák

Hanácké konopné zprávy 14.6.2015 - nedělní chvilka poezie s ministerstvem zdravotnictví
 
Ministerstvo zdravotnictví
údajně nemá žádné informace,
zda může, nebo nemůže vydat povolení
k výrobě konopných produktů jako léčivých přípravků (masti, čípky, spray, tinktura, extrakt atd.)
Důkaz i s čísly jednacími a legislativou

 Hanácké konopné zprávy 25.6.2015 - bilanční
….  Z těchto padesáti rostlin jsem dceři udělal 1,5 kg masti, 3 litry tinktury, 30ml extraktu, 950g drceného konopí do jídla a ubalil jsem jí 9150 jointů. Tím jsem dosáhl toho, že moje dcera stále ještě žije.

Hanáčtí hrdinové s mačetami v mundůrech pomáhat a chránit zločin se souhlasem hanáckých sódců JZD OS Prostějov zkosili v Ospělově na výzkumnické farmě od roku 2009  celkem cca 3000 rostlin konopí (a zkonfiskovali cca 10 kg konopných produktů- masti, tinktury,tobolky, květy, semena atd.). Přepočteno pouze na konopnou mast a tzv. diabetickou nohu šlo o cca 10 tisíc zbytečných amputací. Pokud by platila 100% úspěšnost terapie, jaká je zaznamenána dosud, přepočtené způsobené zdravotnické škody bez bolestného a sociálního vyloučení tvoří podle studie Diabetologického centra v Praze celkem 5 miliard korun škod. Proč je potřeba Dušana Dvořáka zbavit právní způsobilosti nebo zavřít blázince? Poslechněte si výpověď soudního znalce, profesora Karlovy univerzity, primáře a přednostu Psychiatrické kliniky FN Hradec Králové MUDr. Ladislava Hosáka, Ph.D. u Okresního sodu v Olomouci od 6:30 minuty na You Tube A tahle zkorumpovaná svoloč s IQ tykve má titul profesor, učí studenty a rozhoduje o zdraví tisíců nemocných, děs!