Mistrovství světa pěstování konopí - pozvánka do Olomouce

Jste potomci původních obyvatel popelnicových polí?

te endogenní receptorový kanabinoidní systém?

Jste obratlovci? 
Jste savci?
Jste pod jurisdikcí 
·       Soudního dvora EU?
·       Evropského soudu pro lidská práva? 
·      Mezinárodního tribunálu pro válečné zločince?  


Pokud máte alespoň jednou ano, můžete zvítězit na mistrovství světa původních obyvatel popelnicových polí v pěstování konopí, http://medical-cannabis-cup.eu/
  
Pokud přijedete do Olomouce, právě začíná u kaple Jana Sarkandera Academia Film Olomouc, pak Ekologické dny Olomouc a 1. května je Máj. Nic nečtěte a přijeďte do Olomouce. 

Soutěžíme veřejně na zahrádkách, zahrádkách a květináčích původních obyvatel popelnicových polí dle čl. 34 Smlouvy o fungování EU do 100 m2/osobu dle práva Evropy a OSN (totožné jako plochy s mákem). 

Zvítězí ten, kdo má pod supervizí Spolku přátel Nanebevzetí Panny Marie Ospělovské konopí rozlišeno dle unijní metodiky měření účinných látek uvedené v Nařízení ES z roku 1999 (novelizováno v roce 2009) a bude mít konopí voňavé, krásné a geneticky stabilní, http://art-language-factory.eu/  

Soutěžící jsou registrovaní u Hemp & Medical Cannabis & Ganja Social Club - (http://onfam.eu/)   

jako 
·   Nevládní  organizace, nebo soukromé společnosti, nebo veřejnoprávní korporace
·   Asociace krajů konopí, nebo obecní konopné asociace, nebo parlamentní asociace konopí
·   Družstva univerzit, nebo družstva zemědělců, nebo družstva rodin 


Soutěžící musí vzdát úctu spolkům feťáků, mrzráků, fešáků, bláznů, zeťáků, básníků a pajdavých dadaistických invalidů, když vyhrají, i když  nevyhrají. 

Open Royal Academy jako pořadatel mistrovství světa má sídlo v Americe v Brazílii v Porto Alegre. V Evropě má Open Royal Academy sídlo v Německu u hranic původních obyvatel popelnicových polí nynějšího protektorátu gubernie Böhmen und Groß Cannabis Mähren dle smlouvy z Bad Sachsa z 6. ledna 2014, viz http://openroyalacademy.eu/. Smlouvu o pořádání mistrovství světa lid popelnicových polí ratifikoval pod notářským dohledem 6. února 2014 ve Spišské Nové Vsi na Slovensku (Velká Morava) s odkazem na rodící se http://medical-cannabis-declaration.org/  

V březnu 2016 ve Vídni změní OSN zahrádkářskou politiku a je potřeba mít jasný přehled, které konopí je které a jak to poznat a nedělat vlny,  http://imcpc.org/declaration/  

Legislativa

Podle Soudního dvora EU jsou v souladu s právem Evropy, OSN a EU nedotčena základní práva původních obyvatel popelnicových polí včetně území protektorátu gubernie Böhmen und Groß Cannabis Mähren konopí směňovat v souladu se Směrnicí 98/34/ES. Naplňuje se tak rozsudek Soudního dvora EU Association Kokopelli proti Graines Baumaux SAS.  

 

Smlouvy s původními obyvateli jsou uloženy ve sbírce listin právního zástupce Open Royal Academy Cannabis is The Cure, z.s. u Krajského soudu v Olomouci.

 

Kontakty
Pro původní obyvatele hlavního města protektorátu gubernie Böhmen und Groß Cannabis Mähren sdělujeme, že máme sídlo otevřené bezbariérové školy pro dospělé přemístěno do 3 žižkovských kulturních stánků, http://atelier-alf.eu/  Pro původní obyvatele lidu popelnicových polí sdělujeme, že máme sídlo v Evropě u Ospělova, Cannabis Hemp Street No. 6, CZ 798 55, http://cannabis-europe.eu/
 
Co s neofašisty a neobolševiky protektorátních vlád gubernií?


Po přičlenění post fašistických a post komunistických zemí do Evropské unie je bez jakéhokoliv zájmu Bollywoodu situace na území původních obyvatel lidu popelnicových polí Velké Moravy v


·       Evropě u Ospělova, 


·       Olomouckém krajiv pravdě k Nanebevzetí Panny Marie Ospělovské z Velké Moravy. 


Vědecký výzkum práva útrpného běží na plné obrátky, jsou testování buzeranti, pedofilové, psi, kočky, myši, Cikáni, Židé a občané Humeného! Testovány jsou matky s dětmi i matky Terezy, senioři, impotenti, studenti, profesoři, dělníci, každý kdo nezná nazpaměť Sieg Heil Byznys! 
Evropskému soudu a Evropské komisi - http://cannainsider.eu/ - lid popelnicových polí Velké Moravy opakovaně doložil olympijská pravidla práva útrpného dle Úmluvy o lidských právech testovaná protektorátními vládami gubernií České, Slovenské, Polské, Chorvatské, Srbské, Slovinské a kdejaké další slovanské republiky. Soud ve Štrasburku a Komise v Bruselu lidu popelnicových polí Velké Moravy napsali, že pro území Slovanů protektorátu gubernie Böhmen und Groß Cannabis Mähren tato pravidla neplatí, stejně tak neplatí článek 39 a články 2 - 17 Evropské úmluvy o lidských právech! Citujme: Nařízení ES se v případě konopí a práva útrpného musí přímo transponovat do zákona o návykových látkách každé slovanské země EU.“

 


Před příjezdem do Olomouce byste měli vědět, žeKaple Jana Sarkandera protektorátu gubernie Böhmen und Groß Cannabis Mähren byla zrekonstruována z fondů EU v rámci rozvoje cestovního ruchu.Jste-li potomci původních obyvatel popelnicových polí, v Sarkanderově kapli na vás v tom nejhlubším místě kaple čeká tombola konopné tortury


V Olomouci započal výzkum olympijských pravidel stupňů práva útrpného v 17. století právě v Sarkanderově kapli, 4. stupeň dosud nebyl překonán. 


Výzkum léčivých účinků konopí započatý v Olomouci před více než 60 roky rány tortury učinil snesitelnější a smrt důstojnější. 


Olomouc je právem zapsaná v UNESCO sedumdesátisedmi ramenným sloupem Cannabis Friedrich Nietzsche profesorů Kabelíka, Krejčího a Šantavého & copany, http://www.konopijelek.cz/

 

Hádanka závěrem i pro Anděl Media protektorátního ministra financí gubernie Böhmen und Groß Cannabis Mähren


Je v souladu s článkem 23 Listiny základních práv a svobod postavit protektorátní premiéry gubernie Böhmen und Groß Cannabis Mähren po vstupu do EU ke zdi jako Caucesca?  Nebo aspoň pro výstrahu komsomolce Bohuslava Sobotku, který všechny zločiny vždy ochotně a servilně schválil? 

Nebo je snad popravit „civilizovaněji“ jako Wilhelma Fricka?