31.července 2014: Olomouc je první obec v republice, která .......

Doc. RNDr. Peter Ondra, CSc. , soudní znalec, Ústav soudního lékařství FN v Olomouci a čestný člen odborné společnosti Konopí je lék: Toxikologicko - právní analýza nezákonného měření obsahu THC v Cannabis Policií ČR

Policie ČR Jihomoravského kraje na žádost členů Open Royal Academy sděluje, že ji legislativa nezajímá a potvrzuje, že nemá k měření žádný právně závazný předpis

Členové Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (Miovský, Popov a Dvořáček) stejně jako zahraniční odborné zdroje ve své studii potvrzují, že riziko vzniku závislosti na Cannabis (kanabinoidech) je srovnatelné s kofeinem (kávou), resp. menší   

Vědci z výzkumného ústavu The Lindesmith Center již v roce 1999 systematicky a důkladně probrali mýty o Cannabis a vysvětlili jejich omyly ve světle vědeckých výzkumů.

Doc. RNDr. Ondřej Lumír Hanuš, DrSc., Dr.h.c.mult. – Vyléčí konopí rakovinu?